20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

200mg koenzymu Q10 i 200mikrogram selenu o 53% obniżyło śmiertelność z przyczyn kardiologicznych u 126 osób. Wyniki z badania KISEL.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Koenzym Q10 to związek naturalnie występujący we wszystkich komórkach ciała ludzkiego, konieczny dla ich prawidłowej pracy. Jest odpowiedzialny za wytwarzanie niezbędnej do życia energii. Pobudza wzrost i regenerację komórek spowalniając procesy ich starzenia i obumierania. Działa także jako przeciwutleniacz, chroniąc w ten sposób komórki przed atakiem wolnych rodników. Niestety intensywność wytwarzania koenzymu Q10 u każdego człowieka zmniejsza się wraz z wiekiem. Powstające od około 35 roku życia niedobory tego związku są jedną z ważnych przyczyn chorób serca.

Selen to jeden z pierwiastków zaliczanych do grupy tzw. niezbędnych mikroelementów. Wspiera pracę serca i układu krążenia, jest nieodzowny w profilaktyce przeciwnowotworowej i utrzymywaniu zdrowia prostaty. Niedobór selenu dotykający blisko 70% naszego społeczeństwa może przejawiać się zaburzeniami na wielu poziomach funkcjonowania organizmu i prowadzić do rozwoju choroby.

Od dawna wiadomo, że spożywanie odpowiednich ilości tych substancji bardzo korzystnie wpływa na funkcjonowanie serca i układu krążenia. Szwedzcy naukowcy opublikowali właśnie wyniki prowadzonego przez siebie dużego badania klinicznego, które pokazują, że suplementacja diety koenzymem Q10 i selenem ratuje ludzkie życie.

W badaniu trwającym aż 5 lat brały udział 433 osoby w wieku powyżej 70 lat. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Osoby z grupy badanej przyjmowały codziennie przez cały okres trwania badania 200 mg koenzymu Q10 i 200 µ ug selenu w postaci kapsułek suplementu diety. Uczestnicy z grupy kontrolnej stosowali przez ten czas placebo.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce WYNIKI:
Okazało się, że po okresie 5 lat osoby w grupie przyjmującej koenzym Q10 i selen miały dużo lepsze parametry pracy serca i układu krążenia m.in. lepsze wyniki badań echokardiografii i mniejsze osoczowe stężenie białka NT-proBNP (marker niewydolności serca). Ale co najważniejsze śmiertelność uczestników z powodu chorób kardiologicznych była w grupie stosującej suplementację ponad 2 krotnie niższa niż w grupie placebo.

WNIOSKI:
Badacze wyjaśniają, że regularne i długookresowe przyjmowanie właściwych ilości tych niezbędnych dla organizmu substancji skutecznie niweluje ich niedobory przez co umożliwia organizmowi uruchamianie swych prozdrowotnych mechanizmów ochronnych wspierających m. in. funkcjonowanie serca i układu krążenia. a te, jak doskonale widać, mogą chronić nasze zdrowie i życie.

 
  1. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Int J Cardiol. 2012 May 22. [Epub ahead of print]

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

 

Dowiedz się więcej o preparacie NucleVital®Q10COMPLEX

« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.