20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

2000 IU witaminy D3 o 61% zwiększa szanse na dłuższe życie.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jak donoszą najnowsze badania, osoby chorujące z powodu serca i układu krążenia (w tym nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa) z niedoborem witaminy D3 mają o 164% wyższe ryzyko śmierci z powodu tych chorób.

Badacze z Kansas przebadali 10 899 osób chorych o średniej wieku 58 lat. Przyjęli jako deficyt witaminy D3 poziom poniżej 30ng/ml, mierzonej jako forma 25(OH)D. Rezultaty wykazały, że ponad 70% osób badanych ma niedobory witaminy D3.

Jak postulują badacze aby zapewnić organizmowi należytą podaż witaminy D3 i tym samym wydłużyć życie u chorych z chorobami układu krążenia o 61%, należy codziennie dostarczać 1000-2000IU wit. D3 w postaci suplementów.

A zatem? Jeżeli chorujesz z powodu chorób układu krążenia zbadaj swój poziom witaminy D3 - 25(OH)D i jak najszybciej rozpocznij suplementację.

 
  1. American Journal of Cardiology, Volume 109, Number 3, Pages 359-363, "Vitamin D deficiency and supplementation and relation to cardiovascular health" J.L. Vacek, S.R. Vanga, M. Good, S.M.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.