20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

2.4g EPA i DHA omega-3 zwiększa o 60% skuteczność chemioterapii u osób z nowotworem płuc.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najnowsze badanie kliniczne przeprowadzone na Uniwersytecie Alberta w Kanadzie udowadnia, że stosowanie kwasów tłuszczowych omega-3 przez osoby cierpiące na nowotwór płuc, znacząco poprawia skuteczność działania podawanych leków przeciwnowotworowych.

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Postać niedrobnokomórkowa (NSCLC) tego nowotworu jest szczególnie niebezpieczna ponieważ wykazuje bardzo niewielką wrażliwość na stosowaną w leczeniu chemioterapię ( jedynie ok 30 % chorych reaguje na terapeutyczne działanie leków).

Wyniki przeprowadzonego badania klinicznego pokazują, że spożywanie odpowiednich ilości kwasów omega-3 podczas chemioterapii poprawia jej skuteczność w leczeniu tej niebezpiecznej odmiany nowotworu.

Ponad 40 pacjentów ze zdiagnozowanym niedrobnokomórkowym nowotworem płuc zostało podzielonych na 2 grupy. Pierwsza grupa przez okres średnio 70 dni przeszła 4 cykle standardowej chemioterapii z zastosowaniem kombinacji leków (karboplatyna + winorelbina). Druga grupa oprócz chemioterapii przyjmowała przez ten okres dodatkowo 2,4 g kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 dziennie w postaci suplementu diety.

Następnie u pacjentów z obu grup przeprowadzono pomiar klinicznych parametrów oraz badania obrazowe mające na celu określić czy dany pacjent zareagował na zastosowane leki.

WYNIKI:
Okazało się, że w grupie standardowej chemioterapii odpowiedź na leki odnotowano tylko u 25 % pacjentów. Natomiast w grupie stosującej dodatkowo kwasy EPA+DHA omega-3 ponad 60 % pacjentów wykazało pozytywną reakcje na zastosowane chemioterapeutyki.

WNIOSKI:
Oznacza to, że spożywanie 2,4 g kwasów omega-3 w trakcie terapii antynowotworowej o ponad 140 % zwiększa jej skuteczność.

Dokładny mechanizm działania kwasów omega-3 w tym aspekcie pozostaje ciągle nieznany. Naukowcy podejrzewają, że kwasy omega- 3 wbudowując się w błony komórek nowotworowych usprawniają przenikanie do nich leków antynowotworowych z krwi. Dodatkowo bezpośrednio ograniczają wzrost komórek rakowych poprzez zahamowanie ich unaczyniania się oraz uruchamiają w nich proces naturalnej śmierci (apoptozy) poprzez nasilenie procesów peroksydacji lipidów. (czytaj Wiadomości Medyczne nr 3 »)

Jak zatem wyraźnie widać dostarczanie organizmowi naturalnych substancji budulcowych takich jak kwasy omega-3 wzmacnia skuteczność działania leków. Dzięki kwasom tłuszczowym EPA+ DHA omega-3 nasz organizm uruchamia genetyczne mechanizmy prozdrowotne, dzięki temu stosowanie leków, w tym i chemioterapeutyków, zaczyna przynosić wymierne korzyści.

 
  1. Supplementation with fish oil increases first-line chemotherapy efficacy in patients with advanced nonsmall cell lung cancer. Murphy RA, Mourtzakis M, Chu QS, Baracos VE, Reiman T, Mazurak VC. Cancer. 2011 Feb 15. [ahead of print]
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.