20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

1g EPA i DHA omega-3 poprawia o 8% zdolność rozkurczową naczyń krwionośnych u chorych po zawale serca.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badanie polskich naukowców ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego udowodniło, że dodanie 1 grama kwasów EPA + DHA omega-3 do standardowej terapii u pacjentów po zawale serca z wszczepionym przezskórnie stentem znacząco poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Poprawa ta dotyczy przede wszystkim zdolności do rozkurczania się pod wpływem wzrastającego ciśnienia krwi.

W prawidłowo funkcjonującym organizmie śródbłonek naczyń krwionośnych (warstwa wyścielająca tętnice i żyły od wewnątrz) wyczuwa wzrastające ciśnienie krwi w naczyniach. W odpowiedzi na to wydziela tlenek azotu (NO), który działa na warstwę mięśni powodując jej rozkurcz i tym samym rozszerzanie naczynia krwionośnego. Dzięki temu mechanizmowi następuje obniżenie ciśnienia płynącej w żyłach i tętnicach krwi.

Zaburzenia w jego funkcjonowaniu wynikające m.in. ze złych nawyków żywieniowych bardzo często doprowadzają do rozwoju nadciśnienia i miażdżycy.

W opisywanym badaniu wzięło udział ponad 40 pacjentów po zawale serca leczonych na oddziale Kardiologii ŚUM w Katowicach. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa kontrolna leczona była standardową terapią natomiast w grupie eksperymentalnej oprócz standardowych leków pacjenci przez okres 30 dni przyjmowali dodatkowo 1 g EPA + DHA omega-3 dziennie. U wszystkich pacjentów, przed jak i po zakończeniu terapii, przeprowadzono ultrasonograficzne badania zdolności rozkurczowej naczyń krwionośnych w odpowiedzi na zwiększony przepływ krwi (FMD; flow mediated dilatation).

 

WYNIKI:
Okazało się, że u pacjentów spożywających 1 g EPA + DHA omega-3 nastąpiła znacząca poprawa zdolności rozkurczowych naczyń krwionośnych. W porównaniu do stanu wyjściowego poprawa ta wyniosła ponad 8 % w porównaniu do pacjentów przyjmujących jedynie standardową terapię wyniosła 5 %.
Co istotne u pacjentów będących na standardowej terapii nie odnotowano żadnej poprawy pracy naczyń krwionośnych.

WNIOSKI:
Zaobserwowany niezwykle korzystny efekt działania kwasów omega-3, jak tłumaczą badacze, wynika z ich bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie śródbłonka poprzez polepszenie jego wrażliwości i zdolności do produkcji oraz wydzielania tlenku azotu (NO) działającego rozkurczowo.

 

Odpowiednie odżywianie organizmu właściwą ilością kwasów EPA +DHA omega-3 ( min. 1 gram dziennie) sprawia, że nasz organizm w naturalny sposób uruchamia mechanizmy regulacyjne, które jak pokazują wyniki badania nie są osiągalne za pomocą standardowych terapii.

Stosowanie kwasów omega-3 staje się, zatem, nieodzowne w celu zachowania zdrowia i korygowania zaburzeń pracy organizmu, szczególnie w obszarze funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.