100mg koenzymu Q10 zwiększa o 75% wydzielanie śliny u osób cierpiących na syndrom suchości w ustach.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki najnowszego badania klinicznego przeprowadzonego przez japońskich naukowców i opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie medycznym "Clinical Biochemistry" wskazują, że spożywanie odpowiednich ilości koenzymu Q10 jest skutecznym sposobem w walce z syndromem suchych ust.

Suchość błony śluzowej jamy ustnej nazywana również kserostomią jest poważnym schorzeniem dotykającym osoby po 50 roku życia, głównie kobiety w okresie pomenopauzalnym. Powodowana jest dysfunkcją ślinianek produkujących i wydzielających ślinę. Jest to stan, kiedy ślinianki produkują zbyt mało lub w ogóle nie produkują śliny, mimo dobrego stanu uwodnienia organizmu. Objawami tego schorzenia jest ból podczas żucia i połykania, zaburzenia odczuwania smaku oraz problemy z odżywianiem i trawieniem.

Naukowcy z Uniwersytetów w Tsurimi i Tokyo przez 4 tygodnie podawali pacjentom cierpiącym na suchość w ustach 100 mg koenzymu Q10 dziennie. Przed rozpoczęciem jak i po miesiącu stosowania terapii u pacjentów zmierzono poziom produkcji śliny oraz zawartość koenzymu Q10 w wydzielanej ślinie.

WYNIKI:
Przed rozpoczęciem eksperymentu poziom produkcji śliny u pacjentów był bardzo niski i wynosił 0,4 ml/min. Po zastosowaniu miesięcznej terapii koenzymem Q10 odnotowano ponad 100% wzrost zawartości koenzymu Q10 w ślinie a tempo jej wydzielania wzrosło o ponad 75 % i wyniosło 0,7 ml/min.

WNIOSKI:
Choć dokładne przyczyny prowadzące do rozwoju tego zaburzenia są do tej pory słabo poznane, naukowcy podejrzewają, że jedną z nich może być nadmierny poziom stresu oksydacyjnego powodowany nadmiarem wolnych rodników w organizmie a także postępujący wraz z wiekiem spadek syntezy związków wysokoenergetycznych (ATP) w komórkach. Koenzym Q10 działa na obie te przyczyny równocześnie. Jako silny antyoksydant zmiata nadmiar wolnych rodników jednocześnie usprawniając wytwarzanie ATP, nie tylko w komórkach ślinianek.

Tak więc, dzięki dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości koenzymu Q10 i uzupełnieniu jego niedoborów, jesteśmy w stanie w naturalny sposób likwidować wiele schorzeń, działając co ważne, na ich przyczyny a nie jedynie objawy.

 
  1. Effects of coenzyme Q10 on salivary secretion. Ryo K, Ito A, Takatori R, Tai Y, Arikawa K, Seido T, Yamada T, Shinpo K, Tamaki Y, Fujii K, Yamamoto Y, Saito I. Clin Biochem. 2011 Mar 22. ahead of print
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.