0,75g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 skutecznie poprawia parametry w zespole suchego oka (o 20% wzrasta objętość widzialnych łez, o 40% wzrasta prędkość ich produkcji).

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Zespół suchego oka to schorzenie oczu wywołane niedostatecznym wydzielaniem łez lub nadmiernym parowaniem ochronnej powłoki łzowej. Jego objawy to: drapanie, uczucie piasku pod powiekami, swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, ból i obrzęknięte powieki. Przyczynami tego schorzenia najczęściej są: nadmierna eksploatacja narządu wzroku m.in długotrwałe czytanie, oglądanie telewizji, praca przy komputerze jak również używanie soczewek kontaktowych (ponad połowa stosujących je osób doświadcza tego schorzenia). Zespół suchego oka sprawia, że narząd wzroku jest bardziej podatny na infekcje, gdyż przez odsłoniętą rogówkę mogą do niego wnikać mikroorganizmy chorobotwórcze.

Wyniki najnowszego badania klinicznego pokazują, że dzięki spożywaniu kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 można walczyć z przyczynami i objawami tego schorzenia.

Badanie zostało przeprowadzone przez grupę naukowców z Wydziału Okulistyki Uniwersytetu w Texasie. Osobom ze zdiagnozowanym zespołem suchego oka podawano codziennie przez okres 3 miesięcy 0,75 g EPA + DHA omega-3 lub placebo. Przed jak i po okresie suplementacji u uczestników z obu grup przeprowadzono pomiary dotyczące produkcji łez: objętość widzialnych łez (test Schrimera oraz fluorofotometria) oraz prędkość ich wydzielania (Tear Flow).

WYNIKI:
W badaniu tym wykazano tendencje do poprawy badanych parametrów pod wpływem przyjmowania kwasów EPA + DHA omega-3. Objętość widzialnych łez wzrosła o około 20%, a prędkość ich produkcji nawet o 40%. Dzięki temu 70% pacjentów w grupie przyjmującej EPA + DHA omega-3 odczuło zmniejszenie nasilenia objawów schorzenia. W grupie placebo nie odnotowano poprawy zmian analizowanych parametrów.

WNIOSKI:
Choć dokładny mechanizm działania kwasów EPA + DHA omega-3, poprzez który następuje poprawa badanych parametrów, jest nieznany, to naukowcy podejrzewają, że główną przyczyną korzystnych zmian jest przeciwzapalne działanie kwasów omega-3. Jak sądzi się, u podstaw upośledzonego wydzielania łez może leżeć stan zapalny rozwijający się obrębie różnych części narządu wzroku wywołany np. noszeniem soczewek.

Przedstawione wyniki pozwalają śmiało stwierdzić, że suplementacja diety kwasami tłuszczowymi omega-3 może być traktowana jako dobra metoda walki z chorobą cywilizacyjną, jaką jest zespół suchego oka. Co prawda siła uzyskanych rezultatów w tym konkretnym badaniu nie jest duża, jednak jak tłumaczą autorzy wynika to prawdopodobnie z zastosowania małej dawki EPA + DHA omega-3. Przypuszcza się, że większe dawki, rzędu 2-3 g EPA + DHA omega-3 dziennie, byłyby znacznie skuteczniejsze w tym zakresie.

 
  1. Pilot, prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial of an omega-3 supplement for dry eye.Wojtowicz JC, Butovich I, Uchiyama E, Aronowicz J, Agee S, McCulley JP.Cornea. 2011 Mar;30(3):308-14.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.