Fizjologiczne działanie organizmu w schizofrenii.

  Publikacja badania

Z dumą przedstawiamy wyniki pierwszego na świecie badania OFFER z zastosowaniem nnkt** EPA i DHA omega-3 (BioCardine®Omega-3) u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii:

 

  Opis badania

Przebadano 203 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Do badania OFFER zakwalifikowano 71 pacjentów, których podzielono na dwie grupy:

Grupa placebo 35 pacjentów przyjmowała:

 • oliwa z oliwek
 • leki przeciwpsychotyczne

Grupa żywieniowa 36 pacjentów przyjmowała:

 • 4 kapsułki skoncentrowanego oleju z mięśni sardynek i sardeli – BioCardine®Omega-3, w  tym 1,32 g/d EPA i 0,88 g/d DHA
 • leki przeciwpsychotyczne

 

  Wyniki badania

Przedstawiamy wyniki pierwszego na świecie badania OFFER z zastosowaniem nnkt** EPA i DHA omega-3 (BioCardine®Omega-3) u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii:

ponad 70% więcej pacjentów uzyskało co najmniej 50% redukcję objawów schizofrenii w grupie przyjmującej z lekami małą dawkę BioCardine®Omega-3 (4 kapsułki czyli 2,4 g nnkt EPA + DHA omega-3, optymalna dawka 8-10 kapsułek, czyli 4,8-6 g nnkt EPA + DHA omega-3), w porównaniu do grupy przyjmującej same leki. Badanie zostało przeprowadzone metoda podwójnej ślepej próby.

*m. in. psychoz, urojeń, omamów, depresji, zmienności nastrojów, bezsenności, problemów z koncentracją

Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Kotlicka-Antczak M, Trafalska E, Pawełczyk A. „A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia”. J Psychiatr Res. 2016 Feb;73:34-44

** nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

 

  Opis wyników badania

Badanie randomizowane, kontrolowane placebo wykazało, że sześciomiesięczna suplementacja za pomocą zagęszczonego oleju rybiego bogatego w WKT n-3 stosowana jako uzupełnienie leczenia przeciwpsychotycznego w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii jest skuteczną i dobrze tolerowaną interwencją terapeutyczną.

W szczególności wykazano, że w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii powyższa interwencja za pomocą WKT n-3:

1. Prowadzi do:

 • istotnego zmniejszenia nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i jej podskali psychopatologii ogólnej,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów depresyjnych mierzonych za pomocą skali CDSS,
 • istotnej poprawy funkcjonowania pacjentów mierzonej za pomocą skali GAF,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali CGI,

2. Zwiększa szybkość uzyskania poprawy, tj. co najmniej 25% redukcji objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS.

3. Zwiększa odsetek pacjentów uzyskujących znaczną, tj. co najmniej 50% redukcję nasilenia objawów klinicznych.

Wnioski: Badanie OFFER to już 41 badanie przeprowadzone u pacjentów przyjmujących preparaty firmy Marinex, którego wyniki wykazały, że aby skutecznie leczyć zaburzenia i choroby organizm musi uruchomić szereg procesów fizjologicznych. Jest to możliwe tylko wtedy gdy otrzyma odpowiednie substancje budulcowe.

Zobacz rozszerzony opis badania »»

 

  Publikacja badania nr 3

Z dumą przedstawiamy kolejne wyniki pierwszego na świecie badania OFFER z zastosowaniem nnkt** EPA i DHA omega-3 (BioCardine®Omega-3) u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii:

Zobacz oryginalną publikację »»

 

  Wyniki badania

Tym razem prezentujemy wyniki badań zdolności antyoksydacyjnych osocza (TAC) oraz uszkodzeń oksydacyjnych (poziom 8-isoprostanu):

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,2g EPA i DHA omega-3 poziom obrony antyoksydacyjnej był znacznie wyższy po 26 tygodniach w stosunku do placebo o 50 %. W związku z tym uszkodzenia oksydacyjne w grupie badanej znacząco się obniżyły po 26 tygodniach, w stosunku do grupy placebo były o 123% niższe.

 

  Publikacja badania nr 4

Zobacz oryginalną publikację »»

  Wyniki badania

Uczestnicy badania przechodzili dwukrotnie badanie MRI w celu oceny zmian grubości korowej: na początku i na końcu interwencji. Istotne różnice w zmniejszeniu grubości warstwy korowej zaobserwowano pomiędzy grupami w rejonach potyliczno-szczytowych obszarów Brodmanna 7 i 19 lewej półkuli, dysfunkcje, w których może występować symptomatologia schizofrenii. Obserwacja wykazała, że zastosowanie 2.2g nnkt EPA i DHA omega-3 może mieć właściwości neuroprotekcyjne, szczególnie we wczesnych stadiach chorób neurodegeneracyjnych, takich jak schizofrenia.

 

  Publikacja badania nr 5

Zobacz oryginalną publikację »»

  Wyniki badania

W powyższej analizie wykazano znacznie większy wzrost poziomów telomerazy PBMC w grupie interwencyjnej w porównaniu z placebo (p < 0,001). Zmiany poziomu telomerazy znacząco i odwrotnie korelowały z poprawą objawów depresyjnych i nasilenia choroby.

 

  Podsumowanie

Jak wnioskują badacze, prawdopodobnie potencjalne mechanizmy działania organizmu wykorzystującego EPA i DHA omega-3 obserwowane w niniejszym badaniu mają charakter neuroprotekcyjny.

 • Działanie zachodzi poprzez zmiany właściwości fizycznych i biochemicznych błon komórkowych oraz modulację reakcji zapalnych i antyoksydacyjnego wewnątrzkomórkowego systemu obronnego oraz poprzez zmniejszenie toksyczności dopaminy.
 • Mogą również działać poprzez zmniejszenie stanu zapalnego w wyniku regulacji produkcji cytokin.
 • Obserwowana poprawa w symptomatologii może również wynikać z bezpośredniej interakcji pomiędzy EPA lub DHA, a neuroprzekaźnikiem glutaminergicznym.

Co ciekawe, badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego u pacjentów z pierwszym epizodem potwierdziło, że wzrost EPA moduluje glutation i cykl glutamina- glutaminian we wczesnym etapie psychozy, a niektóre zmiany metaboliczne w mózgu korelują z poprawą negatywnych objawów.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine
 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Unikalna kompozycja

Siła BioCardine®Omega-3 pochodzi z naturalnej kompleksowości jego składu. Zawartość wszystkich substancji budulcowych i regulatorowych w BioCardine®Omega-3 (1 kapsułka):

1 kaps.

nnkt* omega-3 (EE**)

100 mg

EPA omega-3 (EE)

330 mg

DHA omega-3 (EE)

220 mg

kwasy tłuszczowe

%

omega-3:

73,7

C18:3 n-3 kwas alfa linelonowy

0,4

C18:4 n-3 kwas stearydonowy

1,5

C20:4 n-3 eikozatetraenowy ETA

1,5

C20:5 n-3 kwas eikozapenatenowy EPA

37,0

C21:5 n-3 kwas heneicosapentaenowy

2,0

C22:5 n-3 dokozapentaenowy DPA

6,3

C22:6 n-3 kwas dokozaheksaenowy DHA

25,0

omega-6:

3,1

C18:2 n-6 kwas linolowy

0,8

kwasy tłuszczowe

%

C18:3 n-6 kwas gamma linolenowy

0,3

(C20:4) n-6 kwas arachidonowy

2,0

omega-7:

2,0

C18:1 n-7 kwas wakcenowy

2,0

omega-9:

7,4

C18:1 n-9 kwas oleinowy

5,3

C20:1 n-9 kwas eikozanowy

2,1

omega-11:

2,0

C22:1 11+13 erukowy

2,0

nasycone:

4,0

C16:0 kwas palmitynowy

1,0

C18:0 kwas stearynowy

3,0

 

Poznaj BioCardine®Omega-3 »»

 

  Recepta

 

  Statystyki

W Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób. Na świecie cierpi na nią około 50 milionów osób, głównie mężczyzn. Schizofrenia to schorzenie, które najczęściej atakuje ludzi młodych w momencie startu w dorosłe życie. Okazuje się, że najnowsze badania dają ogromne nadzieje na poprawę funkcjonowania osób chorych na schizofrenię, wykazując jak niezastąpione są dla organizmu jego substancje budulcowe.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine

  Oleje rybie to dla organizmu człowieka, niezwykle wartościowa żywność.

BioMarine®Medical to jedyna opatentowana kompozycja trzech najwyższej, jakości olejów rybich:

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych z Morza Tasmana (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni sardynek i sardeli z południowego Oceanu Spokojnego (BioCardine®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy z Morza Norweskiego (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Grono ekspertów Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się oni ogromnym zaufaniem naszych klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę otrzymujesz absolutnie bezpłatnie.

Kontakt z ekspertami z Działu Nauki, Badań i Rozwoju w godzinach 7:00 – 14:00

biomarinemedical, biomarine, tranolava, biocardine, 37 badań, grypa, infekcje, rak
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top