WYNIKI BADANIA OFFER
Efekty fizjologicznego odżywiania organizmu w trakcie leczenia schizofrenii.

 

  Opis i wyniki badania – redukcja objawów schizofrenii i stanów depresyjnych

*m. in. psychoz, urojeń, omamów, depresji, zmienności nastrojów, bezsenności, problemów z koncentracją

** nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Kotlicka-Antczak M, Trafalska E, Pawełczyk A. „A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia”. J Psychiatr Res. 2016 Feb;73:34-44

Ponad 70% więcej pacjentów uzyskało co najmniej 50% redukcję objawów schizofrenii w grupie przyjmującej z lekami małą dawkę BioCardine®Omega-3 (4 kapsułki, czyli 2,4 g nnkt EPA + DHA omega-3, co odpowiada 5 ml BioCardine®Omega-3 w płynie, w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA; optymalna dawka to 8-10 kapsułek, czyli 4,8-6 g nnkt EPA + DHA omega-3), w porównaniu do grupy przyjmującej same leki. Badanie zostało przeprowadzone w standardzie randomizacji z podwójną ślepą próbą.

 

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, M. Kotlicka-Antczak, E. Trafalska, A. Pawełczyk, a randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research 73 (2016) 34-44

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,2 g EPA i DHA omega-3 depresja mierzona w skali CDSS po 26 tygodniach obniżyła się o 31%. Wynik był 2-krotnie lepszy niż w grupie placebo.

 

  Opis i wyniki badania – grubość kory mózgowej

T. Pawełczyk, E. Piątkowska-Janko, P. Bogorodzki, P. Gębski, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, N. Żurner, A. Pawełczyk, Omega-3 fatty acid supplementation may prevent loss of gray matter thickness in the left parieto-occipital cortex in first episode schizophrenia: a secondary outcome analysis of the OFFER randomized controlled study. Schizophr Res. 2017 Oct 24. pii: S0920-9964(17)30621-7.

Zaobserwowano istotne różnice w grubości kory mózgowej w obszarach potylicznoszczytowych pól Brodmanna 7 i 19 lewej półkuli, w stosunku do grupy placebo wartość tego parametru w grupie badanej wzrosła o 9,4%. Dysfunkcje tych rejonów mózgu mogą odpowiadać za symptomatologię schizofrenii. Obserwacja wykazała, że zastosowanie 2,2 g nnkt EPA i DHA omega-3 może mieć właściwości neuroprotekcyjne.

 

  Opis i wyniki badania – stres oksydacyjny

Tym razem prezentujemy wyniki badań zdolności antyoksydacyjnych osocza (TAC) oraz uszkodzeń oksydacyjnych (poziom 8-isoprostanu):

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, J. Szemraj, A. Pawełczyk Oxidative stress reduction related to the efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids In first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized trial. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 121 (2017) 7–13

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,2g EPA i DHA omega-3 poziom obrony antyoksydacyjnej był wyższy o 50% po 26 tygodniach w stosunku do placebo. W związku z tym uszkodzenia oksydacyjne w grupie badanej znacząco się obniżyły po 26 tygodniach, w stosunku do grupy placebo były o 123% niższe.

 

  Opis i wyniki badania – aktywność telomerazy

Przedstawiamy jak zmienił się poziom telomerazy – enzymu długowieczności

* nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, J. Szemraj, N. Żurner, A. Pawełczyk. Telomerase level increase is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 83, (2017), 142-148.

Badania wykazały, że poziom telomerazy w trakcie stosowania interwencji żywieniowej wzrósł w obu grupach, jednak był istotnie wyższy w grupie stosującej 2,2 g EPA i DHA omega-3. Po 26 tygodniach trwania interwencji żywieniowej poziom telomerazy w grupie badanej wzrósł o 83% (o 0,666 ng/ml, p < 0,001) względem grupy placebo.

 

Przebadano 203 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Do badania OFFER zakwalifikowano 71 pacjentów, których podzielono na dwie grupy:

Grupa placebo 35 pacjentów przyjmowała:

 • oliwę z oliwek
 • leki przeciwpsychotyczne

Grupa żywieniowa 36 pacjentów przyjmowała:

 • 4 kapsułki skoncentrowanego oleju z mięśni sardynek i sardeli – BioCardine®Omega-3, w  tym 1,32 g/d EPA i 0,88 g/d DHA (co odpowiada 10 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA)
 • leki przeciwpsychotyczne

 

Badanie randomizowane, kontrolowane placebo wykazało, że sześciomiesięczna suplementacja za pomocą zagęszczonego oleju rybiego bogatego w WKT n-3 stosowana jako uzupełnienie leczenia przeciwpsychotycznego w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii jest skuteczną i dobrze tolerowaną interwencją terapeutyczną.

W szczególności wykazano, że w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii powyższa interwencja za pomocą WKT n-3:

1. Prowadzi do:

 • istotnego zmniejszenia nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i jej podskali psychopatologii ogólnej,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów depresyjnych mierzonych za pomocą skali CDSS,
 • istotnej poprawy funkcjonowania pacjentów mierzonej za pomocą skali GAF,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali CGI,

2. Zwiększa szybkość uzyskania poprawy, tj. co najmniej 25% redukcji objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i zwiększa odsetek pacjentów uzyskujących znaczną, tj. co najmniej 50% redukcję nasilenia objawów klinicznych.

3. Zwiększa wydolność systemów antyoksydacyjnych organizmu i zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego.

4. Zwiększa aktywność telomerazy odpowiedzialnej za odbudowywanie telomerów.

5. Zwiększa grubość kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za rozwój symptomatologii schizofrenii.

Wnioski: Każda terapia lecznicza jest skuteczniejsza nawet o kilkadziesiąt % jeżeli dostarczymy organizmowi jego podstawowych substancji budulcowych. Uzupełniając niedobory niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 organizm uruchamia szereg procesów fizjologicznych, których nie uruchomiłby w żaden inny sposób. Efekty uzyskane w badaniu to wynik połączenia terapii leczniczej z prawidłowym odżywieniem organizmu a tylko takie pełne efekty należą się każdemu pacjentowi walczącemu ze swoją chorobą. Badanie OFFER to już 43 badanie przeprowadzone u pacjentów przyjmujących preparaty firmy Marinex.

 

  Podsumowanie

Zobacz co się wydarzyło. Te wszystkie zmiany, które nastąpiły są efektem naturalnej autoregulacji organizmu:

 • zmiany właściwości fizycznych i biochemicznych błon komórkowych oraz modulacji reakcji zapalnych i antyoksydacyjnego wewnątrzkomórkowego systemu obronnego oraz zmniejszenia toksyczności dopaminy.
 • zmniejszenia stanu zapalnego w wyniku regulacji produkcji cytokin.
 • może to być również wynik bezpośredniej interakcji pomiędzy EPA lub DHA, a neuroprzekaźnikiem glutaminergicznym.

Zobacz jak wiele genów ulega regulacji w wyniku dostarczania organizmowi odpowiednich ilości EPA i DHA omega-3.

Jak wnioskują badacze, z dużym prawdopodobieństwem to właśnie mechanizmy działania organizmu wykorzystującego EPA i DHA omega-3 obserwowane w niniejszym badaniu mają charakter neuroprotekcyjny.

Co ciekawe, badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego u pacjentów z pierwszym epizodem potwierdziło, że wzrost EPA moduluje glutation i cykl glutamina- glutaminian we wczesnym etapie psychozy, a niektóre zmiany metaboliczne w mózgu korelują z poprawą negatywnych objawów.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine
 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Unikalna kompozycja BioCardine®Omega-3 (płyn)

BioCardine®Omega-3 (płyn) to skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, który jest wybitnym źródłem naturalnej kompozycji genetycznie i fizjologicznie niezbędnych lipidowych (tłuszczy) substancji budulcowych Organizmu Człowieka, w szczególności mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz systemów przeciwzapalnego – nnkt* EPA i DHA omega-3 w postaci retrójglicerydów. Forma retrójglicerydowa, w jakiej znajdują się nnkt EPA i DHA omega-3 jest o 50% lepiej przyswajalną dla organizmu niż forma estrów etylowych.

Zawartość wszystkich budulcowych i regulatorowych lipidów w BioCardine®Omega-3 (5 ml płynu):

Główne lipidy preparatu

5 ml

100 ml

nnkt* omega-3 (TG**)

3,6 g

71,5 g

EPA omega-3 (TG)

2,17 g

43,38 g

DHA omega-3 (TG)

1,35 g

27,09 g

Pełen profil lipidowy***

5 ml

100 ml

suma 8 kwasów nasyconych

0,55 g

11,07 g

C16:1 kwas palmitooleinowy

0,02 g

0,31 g

C18:1 n-9 kwas oleinowy

0,27 g

5,93 g

C18:1 n-7 kwas wakcenowy

0,12 g

2,38 g

C18:2 n-6 kwas linolowy

0,10 g

1,98 g

C18:3 n-6 kwas gamma linolenowy

0,01

0,12 g

C18:3 n-3 kwas alfa linolenowy

0,03 g

0,64 g

C20:1 n-9 kwas eikozenowy

0,21 g

4,10 g

C20:5 n-3 kwas eikozapentaenowy EPA

2,17 g

43,38 g

C22:1 n-9 kwas erukowy

0,03 g

0,65 g

C22:6 n-3 kwas dokozaheksaenowy DHA

1,35 g

27,09 g

C24:1 n-9 kwas nerwonowy

0,04 g

0,73 g

 

*nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, **TG – retrójglicerydy, ***wartości opracowane na podstawie analizy laboratoryjnej serii BCOmega-3 Lot: 8003910001

 

Poznaj BioCardine®Omega-3 »»

 

  Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ZAWSZE zapisuj na recepcie

 

  Mózg i układ nerwowy, serce i układ krążenia oraz system przeciwzapalny będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie) gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioCardine®Omega-3 (płyn)

Forma retrójglicerydowa, w jakiej znajdują się nnkt EPA i DHA omega-3 jest o 50% lepiej przyswajalną dla organizmu niż forma estrów etylowych.

Dawkowanie BioCardine®Omega-3 (płyn) ustalono w wyniku przeprowadzenia 25 wielokierunkowych badań naukowych u pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi i neurologicznymi. Właściwą dawkę, zgodną ze stanem Twojego Organizmu, obliczysz w kalkulatorze dawkowania »

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioCardine®Omega-3 (płyn) należy stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

WALKA Z CHOROBĄ – w poważnych stanach chorobowych (np. po zawale serca, udarze mózgu, w chorobach nowotworowych) i w trakcie wielolekowych terapii leczniczych

15 ml / dzień
lub 0,21 ml oleju
na kg masy ciała

do 3 m-cy

REKONWALESCENCJA – w zaburzeniach budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego, w chorobach o podłożu zapalnym (RZS, łuszczyca, alergie)

8 ml / dzień
lub 0,11 ml oleju
na kg masy ciała

min 3 m-cy

PREWENCJA – w zapobieganiu zaburzeniom budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego

5 ml / dzień
lub 0,07 ml oleju
na kg masy ciała

bezterminowo

 

 

  Jeszcze bardziej spektakularne efekty uzyskasz działając kompleksowo.

BioMarine®Medical to jedyna opatentowana kompozycja trzech najwyższej, jakości olejów rybich:

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych z Morza Tasmana (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni sardynek i sardeli z południowego Oceanu Spokojnego (BioCardine®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy z Morza Norweskiego (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  System odpornościowy, system przeciwzapalny, system krwiotwórczy oraz system odnowy komórkowej będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie) gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioMarine®Medical.

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to preparat BioMarine®Medical należy stosować w następujący sposób:

U DOROSŁYCH

U DZIECI

WALKA Z CHOROBĄ w chorobach będących wynikiem zaburzeń fizjologicznej budowy i działania organizmu, m.in. infekcja, nowotwór, RZS, łuszczyca, alergia, choroba wieńcowa

25 – 50 ml / dzień, czyli 0,7 ml oleju na kg masy ciała

do 6 m-cy

5 – 20 ml / dzień, czyli 0,5 ml oleju na kg masy ciała

do 6 m-cy

REKONWALESCENCJA – po incydentach chorobowych m.in. infekcje, łuszczyca, nowotwory, RZS, zawały, alergie, schizofrenia

15 – 30 ml / dzień, czyli 0,3 ml oleju na kg masy ciała

min. 12 m-cy

3 – 12 ml / dzień, czyli 0,3 ml oleju na kg masy ciała

min. 12 m-cy

PREWENCJA – zaburzenia fizjologicznej budowy i działania organizmu

6 – 12 ml / dzień, czyli 0,12 ml oleju na kg masy ciała

bezterminowo

1 – 5 ml / dzień, czyli 0,12 ml oleju na kg masy ciała

bezterminowo

 

W przypadku nietolerancji smakowej oleju rybiego:

 • popijaj go niewielką ilością wody niegazowanej lub naturalnego soku owocowego (o dowolnym smaku, z wyjątkiem soków z cytrusów);
 • podziel dobową dawkę preparatu na więcej niż 2 czy 3 porcje (przyjmuj olej nawet 8-10 dziennie).
 

  Statystyki

W Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób. Na świecie cierpi na nią około 50 milionów osób, głównie mężczyzn. Schizofrenia to schorzenie, które najczęściej atakuje ludzi młodych w momencie startu w dorosłe życie. Okazuje się, że najnowsze badania dają ogromne nadzieje na poprawę funkcjonowania osób chorych na schizofrenię, wykazując jak niezastąpione są dla organizmu jego substancje budulcowe.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się ogromnym zaufaniem klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę można tutaj otrzymać absolutnie bezpłatnie.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30

zadzwoń do nas: 801 00 25 50, tel. kom. 42 680 03 33 wejdź na czat »

 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top