Fizjologiczne działanie organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS).

  Wyniki badania RZS – autoregulacja immunologiczna

Stosowanie oleju rybiego zawartego w preparacie BioMarine® pomaga organizmowi w jego naturalnej immunoregulacji (regulacji funkcjonowania układu odpornościowego). Jednym z mechanizmów tego działania jest regulacja aktywności limfocytów Th (komórek odpornościowych) w układzie Th1/Th2.

W wyniku właściwego odżywienia organizmu substancjami budulcowymi zawartymi w oleju rybim BioMarine® – alkiloglicerolami i skwalenem, w szpiku kostnym zaczynają powstawać prawidłowo reagujące komórki odpornościowe. Wzmocnieniu ulega aktywność limfocytów Th2 (przeciwzapalnych), wydzielających cytokiny o działaniu przeciwzapalnym takie jak np.: interleukina IL-10. To powoduje hamowanie aktywności limfocytów Th1, co doprowadza do powrotu stanu równowagi organizmu tzw. homeostazy.

Organizm wykorzystując składniki BioMarine® uruchamia procesy autoimmunoregulacji, w konsekwencji których następuje łagodzenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

* H. Tchórzewski, M. Banasik, E. Głowacka, P. Lewkowicz „Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi.” Pol. Merk. Lek., 2002, XIII, 76, 329 »

 

  Opis badania

Badani: 10 osób z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), niereagujący na leczenie preparatami przeciwzapalnymi. O włączeniu do badania decydowało spełnienie kryteriów ARA (American Rheumatism Association), obejmujących:

 1. Poranną sztywność w stawach i wokół nich, trwająca minimum godzinę przed maksymalną poprawą.
 2. Stwierdzony przez lekarza obrzęk tkanek miękkich (zapalenie) w obrębie co najmniej 3 stawów.
 3. Obrzęk proksymalnych stawów międzypaliczkowych, śródręcznych i nadgarstkowych.
 4. Symetryczny obrzęk.
 5. Obecność guzków reumatoidalnych.
 6. Obecność czynnika reumatoidalnego (RF, rheumatoid factor).
 7. Obecność nadżerek kości widoczna w badaniu radiograficznym i / lub osteopenia stawów ręki i / lub nadgarstka1.

Kryteria 1-4 muszą być obecne przez minimum 6 tygodni

 

  Interwencja

Leczenie standardowe (10 mg metotrekstatu tygodniowo, doraźnie leki przeciwbólowe) + interwencja żywieniowa (3 razy dziennie 3 kapsułki preparatu BioMarine®570 o składzie: 120 mg alkilogliceroli, 120 mg skwalenu, 25 mg kwasów omega-3). Wyniki uzyskane dla chorych porównywano z wynikami uzyskanymi dla zdrowych ochotników.

Analiza obejmowała ocenę następujących parametrów:

 • Poziom składowych dopełniacza: C1q, C3c, C4 i aktywności hemolitycznej składowej CH50.
 • Wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile spoczynkowe (z dodatkowym wariantem, w którym neutrofile preaktywowano za pomocą TNF-α) oraz stymulowane przez fMLP (formylo-metionyloleucylofenyloalaninę), OZ (opsonizowany zymosan) i PMA (estry forbolu).
 • Aktywność komórek NK (natural killers) określana jako cytotoksyczność komórek NK (E) względem komórek docelowych K562 (T) w proporcjach E:T 50:1, 25:1 i 12,5:1.
 

  Wyniki i ich omówienie

 • Po interwencji żywieniowej zaobserwowano istotne zmniejszenie poziomu składowych dopełniacza C1q, C3c i CH50. Stężenie składowych układu dopełniacza było znacznie wyższe u chorych na RZS w porównaniu do grupy ludzi zdrowych, co wskazuje na ich istotny udział w patogenezie RZS. Poziomy składowych C3 i C1q oraz aktywność hemolityczna składowej CH50 po zakończeniu interwencji żywieniowej zbliżyły się do wartości prawidłowych.

Na wykresach zaznaczono % spadek poziomu składowych C3 i C1q oraz aktywności hemolitycznej składowej CH50 po zakończeniu interwencji żywieniowej liczony względem wartości dla chorych przed leczeniem.

 

  Poziom RFT u osób chorych na RZS w porównaniu do osób zdrowych

 • U chorych na RZS stwierdzono zmniejszenie wytwarzania RFT przez neutrofile w porównaniu do wyników uzyskanych u zdrowych. Nie uzyskano różnic istotnych statystycznie między badanymi przed interwencją żywieniową i po jej zakończeniu. Preaktywacja TNF-α nie wpływała na generowanie RFT.

 

  Wykazano zmniejszenie aktywności komórek NK

Na wykresach zaznaczono % spadek aktywności komórek NK po zakończeniu interwencji żywieniowej liczony względem wartości dla chorych przed leczeniem.

 

  Podsumowanie

Kwasy omega-3 zawarte w preparacie BioMarine®570 wykazują właściwości immunomodulujące i modyfikują parametry odpowiedzi immunologicznej poprzez zmniejszenie aktywności komórek NK, zmniejszenie aktywności hemolitycznej składowej CH50 dopełniacza i obniżenie generowania RFT. u osób chorujących na RZS interwencja żywieniowa w postaci 9 kapsułek BioMarine® dziennie przez 3 miesiące istotnie zniosła stan zapalny i doprowadziła wartości niektórych z parametrów klinicznych do poziomów charakterystycznych dla ludzi zdrowych.

 

  Wnioski

Stosując fizjologiczne substancje budulcowe organizmu człowieka uzyskano normalizację aktywności komórek układu odpornościowego i stężeń składowych dopełniacza. Organizm w istotny sposób wpłynął na przyczyny choroby powodując poprawę stanu zdrowia chorych cierpiących na przewlekłą postać reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs). Wszystkie parametry świadczące o występowaniu RZS wykazywały tendencję dążenia do poziomu jaki występuje u ludzi zdrowych.

Wnioski: Dostarczając do organizmu odpowiednich ilości jego podstawowych substancji budulcowych nastąpiło prawidłowe uruchomienie jego fizjologicznych procesów regeneracyjnych dzięki czemu zwiększyła się skuteczność zastosowanej terapii leczniczej.

 

  Rola czynników przeciwzapalnych w RZS

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie olejów rybich (BioCardine®Omega-3) zawierających niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA + DHA omega-3 (substancje budulcowe organizmu człowieka) może przyczyniać się do likwidacji stanów zapalnych w organizmie. Substancje te działają już na poziomie regulacji aktywności genów umożliwiając organizmowi lepsze kontrolowanie reakcji związanych z rozwojem i wygaszaniem procesów zapalnych.

Rozwijająca się u chorego nieprawidłowa reakcja immunologiczna prowadzi do powstania odczynów zapalnych, których objawami są przede wszystkim bóle stawów.

Organizm wykorzystując nnkt EPA i DHA omega-3 produkuje najsilniejsze naturalne substancje przeciwzapalne, takie jak rezolwiny– RvE i RvD i protektyny – PD1, PDx, które bardzo silnie promują terminację procesów zapalnych.

W wyniku właściwego odżywienia organizmu nnkt EPA + DHA omega-3, następuje wygaszenie procesów zapalnych i złagodzenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

** Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz. »

 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3 i BioMarine®, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Poznaj siłę prawidłowo budowanego organizmu.

Kolejnym potwierdzeniem siły organizmu są wyniki najnowszego badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z wydziału Dermatologii Uniwersytetu w Seoulu (Korea Płd.). Pokazują jak znakomite efekty, w obszarze pielęgnacji skóry, można osiągnąć suplementując swoja dietę dużymi ilościami skwalenu.

W porównaniu do stanu wyjściowego u wszystkich badanych przyjmujących skwalen odnotowano m.in.:

 • zmniejszenie wielkości zmarszczek nawet o 30%
 • wzrost ilości kolagenu w skórze średnio o 130%,
 • zmniejszenie ilości zaczerwienień skóry o 36%
 • kilkuprocentowy wzrost natężenia pigmentacji skóry.

High-dose squalene ingestion increases type i procollagen and decreases ultraviolet-induced DNA damage in human skin in vivo but is associated with transient adverse effects.Cho S, Choi CW, Lee DH, Won CH, Kim SM, Lee S, Lee MJ, Chung JH. Clin Exp Dermatol. 2009 Jun;34(4):500-8. Epub 2009 Apr 14.

czytaj więcej »

grypa, infekcje, biomarine, biocardine

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, kw.tł. EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej.

  Jeszcze bardziej spektakularne efekty uzyskasz działając kompleksowo.

BioMarine®Medical to jedyna opatentowana kompozycja trzech najwyższej, jakości olejów rybich:

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych z Morza Tasmana (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni sardynek i sardeli z południowego Oceanu Spokojnego (BioCardine®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy z Morza Norweskiego (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  System odpornościowy, system przeciwzapalny, system krwiotwórczy oraz system odnowy komórkowej będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie) gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioMarine®Medical.

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to preparat BioMarine®Medical należy stosować w następujący sposób:

U DOROSŁYCH

U DZIECI

WALKA Z CHOROBĄ w chorobach będących wynikiem zaburzeń fizjologicznej budowy i działania organizmu, m.in. infekcja, nowotwór, RZS, łuszczyca, alergia, choroba wieńcowa

25 – 50 ml / dzień, czyli 0,7 ml oleju na kg masy ciała

do 6 m-cy

5 – 20 ml / dzień, czyli 0,5 ml oleju na kg masy ciała

do 6 m-cy

REKONWALESCENCJA – po incydentach chorobowych m.in. infekcje, łuszczyca, nowotwory, RZS, zawały, alergie, schizofrenia

15 – 30 ml / dzień, czyli 0,3 ml oleju na kg masy ciała

min. 12 m-cy

3 – 12 ml / dzień, czyli 0,3 ml oleju na kg masy ciała

min. 12 m-cy

PREWENCJA – zaburzenia fizjologicznej budowy i działania organizmu

6 – 12 ml / dzień, czyli 0,12 ml oleju na kg masy ciała

bezterminowo

1 – 5 ml / dzień, czyli 0,12 ml oleju na kg masy ciała

bezterminowo

 

  RZS – czym jest?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy i różne narządy. Charakterystyczne dla tej choroby jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów na rękach i stopach. Jeżeli stan zapalny jest przewlekły i nieleczony stawy ulegają uszkodzeniu.

Choroba ta prowadzi również do uszkodzenia wielu narządów i układów (m.in. nerek i układu krążenia). W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do przedwczesnego zgonu.

 

  Etiologia choroby

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Częstą przyczyną takiego stanu jest niewłaściwe działanie układu odpornościowego. Oznacza to, że układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom (niszczy sam siebie). W tym przypadku w obrębie torebki stawowej np.:

Przyczyn powstawania RZS może być wiele i nie do końca zostały one poznane. Wszystkie jednak prowadzą do tego samego: nieprawidłowego działania organizmu i jego najważniejszych systemów obronno-regeneracyjnych. Wynika to z jego złej budowy spowodowanej naszym złym żywieniem. Organizm, gdy jest nieprawidłowo zbudowany nie działa w sposób fizjologiczny. System odpornościowy i przeciwzapalny nie działają prawidłowo. Błony komórkowe są przesycone związkami, z których or ganizm produkuje substancje prozapalne w nadmiernej ilości. To właśnie przedłużający się stan zapalny jest m.in. przyczyną powstawania schorzenia.1

 

  Opinie

Stosuję BioMarine®570, ponieważ choruję na reumatyzm, który niszczy stawy i również stosowane w tej chorobie sterydy powodują osteoporozę, dlatego biorę 2 kapsułki BioMarine®570 dziennie od maja 2014 roku. Moje kości stały się mocniejsze. BioMarine®570, skutecznie zapobiega powstaniu u mnie osteoporozy, dlatego biorę go codziennie i zamierzam kontynuować jego przyjmowanie.

Urszula, Działdowo

Odkąd stosuję BioMarine®570 znacznie zmniejszyły się moje bóle stawów i kości. Mam też I grupę cytologii (wcześniej zawsze miałam II grupę). Ogólnie czuję się lepiej i chyba już nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez BioMarine®. Gorąco polecam. Dawka: 4 BioMarine®570

Beata, Legionowo

BioMarine®570 zaczęłam stosować w niedługim czasie po zdiagnozowaniu u mnie RZS. Natężenie bólów stawowych zmniejszyło się już po 3 miesiącach stosowania preparatu. Stosuję go od 3 lat z przerwami. Dawka dzienna wynosi 3 kapsułki. Będę nadal stosować preparat. Dawka: 3kaps. BioMarine®570 / dobę

Lucyna, Giżycko

Zobacz więcej opinii »

 

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Grono ekspertów Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się oni ogromnym zaufaniem naszych klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę otrzymujesz absolutnie bezpłatnie.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30

zadzwoń do nas: 801 00 25 50, tel. kom. 42 680 03 33 wejdź na czat »

 

  Literatura

 1. lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz „Reumatoidalne zapalenie stawów” Mp.pl
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top