Wyniki badania

Na wykresie zaznaczono % spadek poziomu składowych C3 i C1q oraz aktywności hemolitycznej składowej CH50 po zakończeniu interwencji żywieniowej liczony względem wartości dla chorych przed leczeniem.

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

Po interwencji żywieniowej zaobserwowano istotne zmniejszenie poziomu składowych dopełniacza C1q, C3c i CH50. Stężenie składowych układu dopełniacza było znacznie wyższe u chorych na RZS w porównaniu do grupy ludzi zdrowych, co wskazuje na ich istotny udział w patogenezie RZS. Poziomy składowych C3 i C1q oraz aktywność hemolityczna składowej CH50 po zakończeniu interwencji żywieniowej zbliżyły się do wartości prawidłowych.

 

  Wyniki badania

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

U chorych na RZS stwierdzono zmniejszenie wytwarzania RFT przez neutrofile w porównaniu do wyników uzyskanych u zdrowych. Nie uzyskano różnic istotnych statystycznie między badanymi przed interwencją żywieniową i po jej zakończeniu. Preaktywacja TNF-α nie wpływała na generowanie RFT.

 

  Wyniki badania

Na wykresie zaznaczono % spadek aktywności komórek NK po zakończeniu interwencji żywieniowej liczony względem wartości dla chorych przed leczeniem.

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

Aktywność komórek NK po zakończeniu interwencji żywieniowej spadła o ponad 20%, co w przypadku chorób autoimmunologicznych jest efektem pożądanym i wynika z właściwej autoregulacji organizmu.

 

  Opis badania

Badani: 10 osób z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), niereagujący na dotychczasowe leczenie preparatami przeciwzapalnymi. O włączeniu do badania decydowało spełnienie kryteriów ARA (American Rheumatism Association), obejmujących:

 1. Poranną sztywność w stawach i wokół nich, trwająca minimum godzinę przed maksymalną poprawą.
 2. Stwierdzony przez lekarza obrzęk tkanek miękkich (zapalenie) w obrębie co najmniej 3 stawów.
 3. Obrzęk proksymalnych stawów międzypaliczkowych, śródręcznych i nadgarstkowych.
 4. Symetryczny obrzęk.
 5. Obecność guzków reumatoidalnych.
 6. Obecność czynnika reumatoidalnego (RF, rheumatoid factor).
 7. Obecność nadżerek kości widoczna w badaniu radiograficznym i / lub osteopenia stawów ręki i / lub nadgarstka1.

Kryteria 1-4 muszą być obecne przez minimum 6 tygodni

Arnett F.C. i wsp.,The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis, Arthritis Rheum,1988, 31, 315-21.

 

  Interwencja

Leczenie standardowe (10 mg metotrekstatu tygodniowo, doraźnie leki przeciwbólowe) + interwencja żywieniowa (3 razy dziennie 3 kapsułki preparatu BioMarine®570 o składzie: 120 mg alkilogliceroli, 120 mg skwalenu, 25 mg kwasów omega-3, co odpowiada 18 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli). Wyniki uzyskane dla chorych porównywano z wynikami uzyskanymi dla zdrowych ochotników.

Analiza obejmowała ocenę następujących parametrów:

 • Poziom składowych dopełniacza: C1q, C3c, C4 i aktywności hemolitycznej składowej CH50.
 • Wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile spoczynkowe (z dodatkowym wariantem, w którym neutrofile preaktywowano za pomocą TNF-α) oraz stymulowane przez fMLP (formylo-metionyloleucylofenyloalaninę), OZ (opsonizowany zymosan) i PMA (estry forbolu).
 • Aktywność komórek NK (natural killers) określana jako cytotoksyczność komórek NK (E) względem komórek docelowych K562 (T) w proporcjach E:T 50:1, 25:1 i 12,5:1.

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

 

  Podsumowanie – autoregulacja immunologiczna

Stosowanie oleju rybiego zawartego w preparacie BioMarine® pomaga organizmowi w jego naturalnej immunoregulacji (regulacji funkcjonowania układu odpornościowego). Jednym z mechanizmów tego działania jest regulacja aktywności limfocytów Th (komórek odpornościowych) w układzie Th1/Th2.

W wyniku właściwego odżywienia organizmu substancjami budulcowymi zawartymi w oleju rybim BioMarine® – alkiloglicerolami i skwalenem, w szpiku kostnym zaczynają powstawać prawidłowo reagujące komórki odpornościowe. Wzmocnieniu ulega aktywność limfocytów Th2 (przeciwzapalnych), wydzielających cytokiny o działaniu przeciwzapalnym takie jak np.: interleukina IL-10. To powoduje hamowanie aktywności limfocytów Th1, co doprowadza do powrotu stanu równowagi organizmu tzw. homeostazy.

Organizm wykorzystując składniki BioMarine® uruchamia procesy autoimmunoregulacji, w konsekwencji których następuje łagodzenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

* H. Tchórzewski, M. Banasik, E. Głowacka, P. Lewkowicz „Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi.” Pol. Merk. Lek., 2002, XIII, 76, 329 »

 

  Dlaczego do interwencji żywieniowej warto dołączyć nnkt omega-3?

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie olejów rybich zawierających niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA + DHA omega-3 (substancje budulcowe organizmu człowieka) może przyczyniać się do likwidacji stanów zapalnych w organizmie. Substancje te działają już na poziomie regulacji aktywności genów umożliwiając organizmowi lepsze kontrolowanie reakcji związanych z rozwojem i wygaszaniem procesów zapalnych.

Rozwijająca się u chorego nieprawidłowa reakcja immunologiczna prowadzi do powstania odczynów zapalnych, których objawami są przede wszystkim bóle stawów.

W organizmie odżywionym nnkt EPA + DHA omega-3 zmniejsza się synteza prozapalnych cytokin: PGE2, LTB4, IL-1, IL-6, TNF-α, wzrasta natomiast wytwarzanie cytokin o właściwościach przeciwzapalnych: IL-2 i TGFβ.

Nnkt EPA i DHA omega-3 są również przekształcane przez komórki organizmu w rezolwiny – RvE i RvD, które bardzo silnie promują terminację procesów zapalnych. W wyniku właściwego odżywienia organizmu nnkt EPA+DHA omega-3 następuje wygaszenie procesów zapalnych i złagodzenie przebiegu RZS.

** Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz. »

 

  Najbardziej spektakularne efekty uzyskasz działając kompleksowo

BioMarine®Medical to unikatowa kompozycja, łącząca w sobie siłę działania preparatów BioMarine®1140, BioCardine®Omega-3 i Tranu OLAVA®

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych z Morza Tasmana (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni sardynek i sardeli z południowego Oceanu Spokojnego (BioCardine®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy z Morza Norweskiego (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  Unikalna kompozycja BioMarine®Medical

BioMarine®Medical to unikalny produkt odżywczy o tak szerokich wskazaniach – do postępowania dietetycznego równolegle z leczeniem zaburzeń w fizjologicznej budowie i działaniu: układów i systemów odpornościowego, krwiotwórczego, limfatycznego, przeciwzapalnego, wątroby i szpiku kostnego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia, oczu i skóry, błon śluzowych i śródbłonka naczyniowego oraz ich skutków – infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, schizofrenii, choroby wieńcowej.

Zawartość wszystkich substancji budulcowych i regulatorowych w BioMarine®Medical (5 ml płynu):

5 ml

alkiloglicerole

0,35 g

skwalen

0,35 g

nnkt* omega-3

1,35 g

witamina A (retinol)

60 µg

witamina D3 (cholekalcyferol)

0,5 µg

kwasy tłuszczowe

100 g

C4:0 kwas masłowy

<0,06 g

C6:0 kwas kapronowy

<0,06 g

C8:0 kwas kaprylowy

<0,06 g

C10:0 kwas kaprynowy

<0,06 g

C11:0 kwas undekanowy

<0,06 g

C12:0 kwas laurynowy

<0,06 g

C13:0 kwas tridekanowy

<0,06 g

C14:0 kwas mirystynowy

1,04 g

C14:1 kwas oleomirystynowy

<0,06 g

C15:0 kwas pentadekanowy

0,14 g

C15:1 kwas cis-10-pentadekenowy

<0,06 g

C16:0 kwas palmitynowy

7,15 g

C16:1 kwas palmitooleinowy

2,52 g

C17:0 kwas heptadekanowy

0,26 g

C17:1 kwas cis-10-heptadekenowy

<0,06 g

C18:0 kwas stearynowy

3,00 g

C18:1t suma izomerów kw. transoleinowych

<0,06 g

kwasy tłuszczowe

100 g

C18:1n9c kwas oleinowy

14,09 g

C18:1n7c kwas wakcenowy

3,47 g

C18:1n6c kwas cis 12-oktadekenowy

0,20 g

C18:2n6tt kwas linoelaidynowy

<0,06 g

C18:2n6ct kwas cis-9,trans-12-oktadekadienowy

<0,06 g

C18:2n6c kwas linolowy

1,14 g

C20:0 kwas arachidowy

0,39 g

C18:3n6 kwas γ-linolenowy

<0,06 g

C18:3n3t kwas trans-oktadekatrienowy

<0,06 g

C20:1n9 kwas cis-11-eikozenowy

4,22 g

C18:3n3 kwas α-linolenowy

0,40 g

C21:0 kwas heneikozanowy

<0,06 g

C20:2n6 kwas cis-11.14-eikozadienowy

1,35 g

C22:0 kwas behenowy

0,36 g

C20:3n6 kwas cis-8.11.14-eikozatrienowy

0,25 g

C20:4n6 kwas arachidonowy

<0,06 g

C23:0 kwas trikozanowy

1,56 g

C22:2n6 kwas cis-13.16-dokozadienowy

1,00 g

C24:0 kwas lignocerynowy

<0,06 g

C20:5n3 kwas cis-5.8.11.14.17-eikozapentaenowy

18,22 g

C24:1n9 kwas nerwonowy

0,92 g

C22:6n3 kwas cis-4.7.10.13.16.19-dokozaheksaenowy

12,13 g

pozostałe (suma)

<0,06 g

 

Poznaj BioMarine®Medical »»

 

  System odpornościowy, system przeciwzapalny, system krwiotwórczy oraz system odnowy komórkowej będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie) gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioMarine®Medical

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to preparat BioMarine®Medical należy stosować w następujący sposób:

U DOROSŁYCH

U DZIECI

WALKA Z CHOROBĄ w chorobach będących wynikiem zaburzeń fizjologicznej budowy i działania organizmu, m.in. infekcja, nowotwór, RZS, łuszczyca, alergia, choroba wieńcowa

25 – 50 ml / dzień, czyli 0,7 ml oleju na kg masy ciała

do 6 m-cy

5 – 20 ml / dzień, czyli 0,5 ml oleju na kg masy ciała

do 6 m-cy

REKONWALESCENCJA – po incydentach chorobowych m.in. infekcje, łuszczyca, nowotwory, RZS, zawały, alergie, schizofrenia

15 – 30 ml / dzień, czyli 0,3 ml oleju na kg masy ciała

min. 12 m-cy

3 – 12 ml / dzień, czyli 0,3 ml oleju na kg masy ciała

min. 12 m-cy

PREWENCJA – zaburzenia fizjologicznej budowy i działania organizmu

6 – 12 ml / dzień, czyli 0,12 ml oleju na kg masy ciała

bezterminowo

1 – 5 ml / dzień, czyli 0,12 ml oleju na kg masy ciała

bezterminowo

 

W przypadku nietolerancji smakowej oleju rybiego:

 • popijaj go niewielką ilością wody niegazowanej lub naturalnego soku owocowego (o dowolnym smaku, z wyjątkiem soków z cytrusów);
 • podziel dobową dawkę preparatu na więcej niż 2 czy 3 porcje (przyjmuj olej nawet 8-10 dziennie).
 

  Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ZAWSZE zapisuj na recepcie

 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3 i BioMarine®, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  RZS – czym jest?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy i różne narządy. Charakterystyczne dla tej choroby jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów na rękach i stopach. Jeżeli stan zapalny jest przewlekły i nieleczony stawy ulegają uszkodzeniu.

Choroba ta prowadzi również do uszkodzenia wielu narządów i układów (m.in. nerek i układu krążenia). W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do przedwczesnego zgonu.

 

  Etiologia choroby

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Częstą przyczyną takiego stanu jest niewłaściwe działanie układu odpornościowego. Oznacza to, że układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom (niszczy sam siebie). W tym przypadku w obrębie torebki stawowej.

Przyczyn powstawania RZS może być wiele i nie zostały one w pełni poznane. Niezależnie od przyczyny, efekt jest ten sam: nieprawidłowo działający organizm i jego najważniejsze systemy obronno-regeneracyjne. Nieprawidłowo zbudowany organizm, a w szczególności system odpornościowy i przeciwzapalny, nie działa w sposób fizjologiczny. Błony komórkowe są przesycone związkami, z których organizmw nadmiernej ilości produkuje substancje prozapalne. To właśnie przedłużający się stan zapalny jest m.in. przyczyną powstawania RZS.

lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz, „Reumatoidalne zapalenie stawów”, www.mp.pl

 

  Statystyki

W krajach rozwiniętych na reumatoidalne zapalenie stawów choruje około 1 na 100 osób, trzykrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Choroba z reguły ujawnia się między 30. a 50. rokiem życia u kobiet (chociaż może wystąpić zarówno wcześniej lub później), natomiast u mężczyzn częstość jej występowania zwiększa się z wiekiem. U większości chorych RZS rozwija się podstępnie. Pierwsze objawy są niespecyficzne (uczucie osłabienia, stan podgorączkowy, ból mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała) i z reguły wyprzedzają objawy stawowe.

lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz, „Reumatoidalne zapalenie stawów”, www.mp.pl

  Opinie

Stosuję BioMarine®570, ponieważ choruję na reumatyzm, który niszczy stawy i również stosowane w tej chorobie sterydy powodują osteoporozę, dlatego biorę 2 kapsułki BioMarine®570 dziennie od maja 2014 roku. Moje kości stały się mocniejsze. BioMarine®570, skutecznie zapobiega powstaniu u mnie osteoporozy, dlatego biorę go codziennie i zamierzam kontynuować jego przyjmowanie.

Urszula, Działdowo

Odkąd stosuję BioMarine®570 znacznie zmniejszyły się moje bóle stawów i kości. Mam też I grupę cytologii (wcześniej zawsze miałam II grupę). Ogólnie czuję się lepiej i chyba już nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez BioMarine®. Gorąco polecam. Dawka: 4 BioMarine®570

Beata, Legionowo

BioMarine®570 zaczęłam stosować w niedługim czasie po zdiagnozowaniu u mnie RZS. Natężenie bólów stawowych zmniejszyło się już po 3 miesiącach stosowania preparatu. Stosuję go od 3 lat z przerwami. Dawka dzienna wynosi 3 kapsułki. Będę nadal stosować preparat. Dawka: 3kaps. BioMarine®570 / dobę

Lucyna, Giżycko

Zobacz więcej opinii »

 

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się ogromnym zaufaniem klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę można tutaj otrzymać absolutnie bezpłatnie.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30

zadzwoń do nas: 801 00 25 50, tel. kom. 42 680 03 33 wejdź na czat »

 

  Literatura

 1. lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz „Reumatoidalne zapalenie stawów” Mp.pl
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top