Fizjologiczne działanie organizmu w nowotworach.

  Badanie kliniczne BioMarine® – autoregulacja immunologiczna

Miejsce: Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Czas trwania: 4 tygodnie.

Grupa badana:
13 zdrowych ochotników w wieku 26-45 lat. Przyjmowali żywność medyczną BioMarine®570 w ilości 6 kapsułek – 5 x dziennie.

Wyniki badania: Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej systemu odpornościowego. Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej.

Lewkowicz P., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz N., Tchórzewski H.:”Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofilii krwi”; Pol. Merk.Lek., 2005 XVIII,108,686-692.

 

  Badanie kliniczne BioCardine®Omega-3 – czynniki przeciwzapalne w chorobie nowotworowej.

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie olejów rybich (BioCardine®Omega-3) zawierających niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA + DHA omega-3 (substancje budulcowe organizmu człowieka) może przyczyniać się do likwidacji stanów zapalnych w organizmie. Substancje te działają już na poziomie regulacji aktywności genów umożliwiając organizmowi lepsze kontrolowanie reakcji związanych z rozwojem i wygaszaniem procesów zapalnych.

Miejsce: II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi.

Czas trwania: 52 tygodnie.

Grupa badana:
31 pacjentów po zawale serca. Stosowali razem ze standardową terapią leczniczą (m.in. statyny) 2 kapsułki żywności medycznej BioMarine® + 2 kapsułki żywności medycznej BioCardine®Omega-3.

Grupa kontrolna:
46 pacjentów po zawale serca. Stosowali samą terapię leczniczą (m.in. statyny)

Wyniki badania: zastosowanie razem z lekami żywności medycznej obniża znacząco intensywność toczących się w organizmie procesów zapalnych mierzonych poziomem białka hsCRP w osoczu oraz wzrasta wydolność wieńcowa (MET). Jedynie w grupie badanej udało się obniżyć wskaźnik hsCRP poniżej oczekiwanej wartości 5 mg/L.

* Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi. Zespół badawczy: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz

 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3 i BioMarine®, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w inny sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Wnioski

W walce z chorobą nowotworową fizjologicznie sprawny układ odpornościowy jest podstawą skuteczności samej terapii leczniczej. Naukowcy podsumowując badanie przeprowadzone z udziałem preparatu BioMarine® stwierdzili: „Zarówno obserwacje kliniczne, ocena parametrów immunologicznych osób, jak i badania przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników mogą wskazywać na korzystne działanie preparatu umożliwiające ograniczenie rozwoju nowotworu, jak i zwalczenie choroby nowotworowej.”1

Częstym powikłaniem w czasie intensywnej chemioterapii są incydenty zakrzepowo-zatorowe. Chemioterapeutyki mają działanie toksyczne i niekorzystnie wpływają na serce. Może to wywoływać zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, a co za tym idzie ich uszkodzenie, zaburzenia rytmu oraz przedwczesną chorobę niedokrwienną serca2.

Dlatego też BioMarine® i BioCardine®Omega-3 na podstawie opisanych wyników powinny być bezwzględnie stosowane jako dodatkowy czynnik osłonowy podczas walki z chorobą nowotworową.

1. Lewkowicz P., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz N., Tchórzewski H.:”Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofilii krwi”. Pol. Merk.Lek., 2005 XVIII,108,686-692.
2. Janina Aleszewicz-Baranowska, Jan Ereciński: „ Powikłania kardiotoksyczne leczenia choroby nowotworowej u dziec”. Choroby Serca i Naczyń 2006, tom 3, nr 3, 156–159

 

  Oleje rybie to dla organizmu człowieka, niezwykle wartościowa żywność.

BioMarine®Medical to jedyna opatentowana kompozycja trzech najwyższej, jakości olejów rybich:

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych z Morza Tasmana (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni sardynek i sardeli z południowego Oceanu Spokojnego (BioCardine®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy z Morza Norweskiego (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  Statystyki

Rozkład śmiertelności z powodu nowotworów w określonych grupach wiekowych

Wg danych GUS rocznie diagnozuje się aż 150 tys. nowych zachorowań na nowotwory i aż 100 tys. zgonów. Większość osób umiera w wieku 50-80 lat (74%), z tego 42,2% pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, a 31,8% pomiędzy 70 a 79 rokiem życia.

Po 80 roku życia śmiertelność z powodu nowotworów stanowi już tylko 19% przypadków. Niepokojący jest fakt, iż poniżej 60 roku życia z powodu nowotworów umiera aż prawie 25% chorych.

 

  Statystyki cd.

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szacują, że w 2030 r. będzie aż o 75% więcej zachorowań na raka! W Polsce w 2025 r. zachorowalność na raka zwiększy się o 40%1. Raport WHO stwierdza, że jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów w Europie jest zła dieta i związane z nią niedobory fizjologicznie niezbędnych organizmowi substancji wykorzystywanych przez organizm do aktywacji systemów obronnych: sygnałowych, odpornościowych, przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych10,19.

Ich deficyt szybko manifestuje się zaburzeniami funkcjonowania dwóch podstawowych systemów obronnych: odpornościowego i przeciwzapalnego. Jak wykazało ostatnie 10 lat badań klinicznych i populacyjnych są one najskuteczniejszą ochroną organizmu przed powstawaniem i rozwojem nowotworów23,24,25,26.

 

  Skuteczność terapii onkologicznej

Skuteczność terapii onkologicznej zależy od siły i precyzji działania fizjologicznych mechanizmów organizmu człowieka. Aby sprawnie walczył z nowotworem i uruchomić prawidłowe mechanizmy, organizm musi być prawidłowo zbudowany. W szczególności jego najważniejsze układy odpornościowy, krążenia i przeciwutleniający, ponieważ wytwarzają odpowiednio systemy odpornościowy, przeciwzapalny i ochrony DNA. Dlatego codziennie należy dostarczać fizjologicznie niezbędnych substancji budujących i uruchamiających te układy.

Skąd je pozyskać?

Oczywiście z żywności. Każda terapia lecznicza powinna być uzupełniana prawidłowym żywieniem bo każda choroba to stan wyższego niż zwykle zapotrzebowania na fizjologiczne substancje budulcowe. Sama dieta to zbyt mało, musi być uzupełniona przebadanymi preparatami z kategorii żywność medyczna.

Czym jest żywność medyczna?

To główne a wielokrotnie jedyne źródło substancji fizjologicznych organizmu człowieka. Terapia w połączeniu z żywnością medyczną jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla pacjenta a przecież o to nam wszystkim chodzi. Tylko wtedy organizm bedzie miał siłę aby walczyć z nowotworem i zarazem będzie odporny na skutki uboczne radio- i chemioterapii.

 

  Żywienie w onkologii

Odpowiednie żywienie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Szczególnie podczas walki z chorobą nowotworową dostarczenie do organizmu jego substancji fizjologicznych, które wykorzysta do uruchomienia podstawowych procesów obronno – regeneracyjnych jest kluczowe dla przebiegu leczenia.

Dieta antyrakowa musi być bogata w produkty pochodzenia morskiego (ryby i owoce morza) oraz warzywa, do których dodaje się zdrowe oleje : oliwa z oliwek, olej rzepakowy. Aby jednak dostarczyć odpowiednie ilości substancji (szczególnie substancji budulcowych) konieczne jest uzupełnienie jej odpowiednimi preparatami z grupy żywności medycznej. Odpowiednie są to preparaty, które posiadają badania kliniczne.

 

  Alkiloglicerole i skwalen w fizjologii

Dowody naukowe potwierdzające niezbędność stosowania alkilogliceroli i skwalenu w profilaktyce chorób nowotworowych i podczas terapii przeciwnowotworowej.

Działanie osłonowe – Alkiloglicerole działają osłonowo i zmniejszają skutki uboczne radioterapii, redukują uszkodzenia popromienne i wydłużają okres przeżycia. W raku szyjki macicy zapobiegają popromiennej leukopenii i trombocytopenii oraz o 47% redukują częstotliwość powstawania przetok6.

Działanie cytotoksyczne – Alkiloglicerole wykazują bezpośrednie działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe, hamują ich namnażanie poprzez zablokowanie aktywności kinazy białkowej C (PKC) oraz spowalniają proces unaczyniania się guza2.

Wspomaganie skuteczności chemioterapii – Skwalen wzmacnia toksyczność cytostatyków: adriamycyny, 5-fluorouracylu, bleomycyny w stosunku do komórek nowotworowych, z drugiej strony działa osłonowo ograniczając toksyczny wpływ leków (cisplatyna) na zdrowe komórki macierzyste szpiku kostnego (CFU)8, 9.

Wytwarzanie i różnicowanie elementów morfotycznych krwi – Organizm z dostarczonych alkilogliceroli produkuje PAF. Wydzielanie odpowiednich ilości PAF pozwala stale utrzymywać pełną aktywność komórek NK i makrofagów odpowiedzialnych za walkę z nowotworem2.

Działanie ochronne – Skwalen dzięki zdolności do opłaszczania zmniejsza mutagenność wielu groźnych karcynogenów np. benzopirenu, DMBA7, 8.

 

  nnkt EPA+DHA omega-3 w fizjologii

Dowody naukowe z zakresu genetyki i fizjologii oraz działań przeciwnowotworowych organizmu otrzymującego nnkt EPA+DHA omega-3 wskazują na bezwzględną konieczność stosowania odpowiednich ilości tych substancji zarówno w profilaktyce jak i w terapii przeciwnowotworowej.

Apoptoza komórek nowotworowych – Oprócz rezolwin i protektyn komórki organizmu z nnkt* EPA omega-3 wytwarzają także związek o nazwie delta-12-prostaglandyna J3. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Udowodniono, że wysoka skuteczność przeciwnowotworowego działania tej niezwykłej substancji wynika z jej zdolności do oddziaływania na geny, a szczególnie uruchamiania w komórkach nowotworowych ważnego genu p53. To właśnie dzięki jego aktywacji możliwe jest zainicjowanie w tych komórkach procesu apoptozy – czyli ich naturalnej autodestrukcji4,5.

Wygaszanie zapalenia – Organizm z dostarczonych w diecie nnkt* EPA + DHA omega-3 produkuje rezolwiny i protektyny – niezwykłe naturalne substancje przeciwzapalne, mające m.in. zdolność do wygaszania aktywnych stanów zapalnych czy ograniczania nadmiernej krzepliwości krwi. Rezolwiny i protektyny powstałe z DHA będąc najsilniejszymi induktorami wygaszenia procesu zapalnego, tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych4,5. Stosowanie przez 5 dni 1,6 g EPA + 0,7 g DHA u pacjentów z sepsą spowodowało znaczący spadek poziomu prozapalnej IL-6 (ponad 50%)21.

 

  nnkt EPA+DHA omega-3 w fizjologii cd.1

Wspomaganie skuteczności chemioterapii – Nnkt* EPA + DHA omega-3 zwiększają skuteczność chemioterapii. Wbudowując się w błony komórek nowotworowych usprawniają przenikanie do nich leków antynowotworowych z krwi. W grupie pacjentów z nowotworem płuc, u których w czasie chemioterapii podawano dodatkowo 2,4 g nnkt* EPA + DHA omega-3 skuteczność leczenia wzrosła o 140%. Ponadto pacjenci ci charakteryzowali się lepszą zdolnością do utrzymywania wagi ciała i masy mięśniowej4,5.

Hamowanie angiogenezy kom. nowotworowych – Nnkt* EPA + DHA omega-3 bezpośrednio ograniczają wzrost komórek rakowych poprzez zahamowanie ich unaczyniania się (angiogenezy) oraz uruchamiają w nich proces apoptozy poprzez nasilenie procesów peroksydacji lipidów4,5.

Pomoc w kacheksji – Stosowanie u pacjentów z kacheksją 2,16 g EPA + 1,44 g DHA dziennie powoduje średni przyrost masy ciała o 0,3 kg / miesiąc. Zmianie masy towarzyszą znaczące zmniejszenie produkcji białek ostrej fazy (p<0,002) i stabilizacja wydatku energetycznego22.

Profilaktyka rozwoju nowotworów – Regularne i długotrwałe spożywanie nnkt* EPA + DHA omega-3 o 14% zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi4,5.

 

  nnkt EPA+DHA omega-3 w fizjologii cd.2

Fizjologiczne mechanizmy przeciwnowotworowe nnkt EPA i DHA omega-3 – Obecnie chętnie podkreśla się szczególną rolę kwasów tłuszczowych omega – 3. Stwierdzono ich korzystny wpływ na odpowiedź komórkową, konsekwencją czego jest zmniejszenie namnażania komórek nowotworowych. 27

Wpływają na procesy komórkowe na poziomie molekularnym:

 • modulują wzrost komórek nowotworowych
 • kwasy omega-3 hamują wzrost komórek MCF-7: EPA o 30%, DHA o 54%

 

  Nowotwór piersi

Obserwacje 533.276 norweskich kobiet w wieku 35-54 lat, które trwały od 1970 do 1985r wykazały, że żony rybaków miały o 30% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór piersi niż żony robotników niewykwalifikowanych. Badanie to potwierdza hipotezę, że pewne aspekty diety, tj. spożycie ryb, mogą być związane z niższą umieralność na raka piersi.28

Nnkt EPA i DHA omega-3 otrzymywane w dużym stopniu z ryb, hamują proliferację komórek raka piersi in vitro i zmniejszenia inicjacji i progresji nowotworu sutka u zwierząt laboratoryjnych. Celem kolejnej analizy było zbadanie, czy spożycie tych kwasów tłuszczowych morskich (EPA i DHA) było związane z rokowaniem w grupie kobiet, które były diagnozowane i leczone na wczesnym stadium raka piersi (n = 3081). 7 letnie obserwacje wykazały, że kobiety z wyższym spożyciem EPA i DHA z pożywienia miały około 25% mniejsze ryzyko dodatkowych wydarzeń raka piersi w porównaniu z kobietami o najniższym spożyciu. U kobiet z wyższym spożyciem EPA i DHA z pożywienia obserwowano również zależne od dawki zmniejszenie ryzyka z wszystkich przyczyn śmiertelności [tercylu 2: HR = 0,75 (95% CI = 0.55-1.04); tercylu 3: HR = 0,59 (95% CI = 0.43-0.82)].29

 

  Nowotwór prostaty

Badanie przeprowadzone przez Departments of Urology, Institute for Human Genetics, University of California at San Franciscou dwóch grup mężczyzn, 446 mężczyzn z nowotworem prostaty i 478 mężczyzn kontrolnych wykazało, że spożywanie nnkt EPA + DHA omega-3 zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty.

Analizy wykazały, iż mężczyźni, którzy spożywali min. 167 mg EPA i 368 mg DHA dziennie mieli o 65% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty niż mężczyźni w ogóle nie spożywający kwasów omega-3. Również 57% spadek ryzyka wykazano w grupie mężczyzn spożywających minimum 1 raz w tygodniu takie ryby jak łosoś czy makrela, w porównaniu do mężczyzn nie jedzących ryb.30

 

  Opinie Biomarine®

Zażywam BioCardine®Omega-3 od 2008 roku. Biorę 2-4 kapsułki dziennie. Mam nadciśnienie tętnicze i oprócz leków na to schorzenie, za radą kardiologa biorę BioCardine®Omega-3. Od kiedy zażywam ten preparat poprawiła mi się odporność oraz mam w normie poziomy tłuszczu we krwi. Dzięki diecie z której wyeliminowałem nadmiar tłuszczu, utrzymuję wagę mojego ciała w normie. Mam 46 lat i latem jeżdżę na rowerze, a zimą na rowerze stacjonarnym. Nie przechodzę żadnych przeziębień. Jestem przekonany, że to za sprawą poprawy odporności, wynikającej z zażywania BioCardine®Omega-3 w sposób regularny. Polecam ten preparat znajomym w moim wieku, aby nie dopadały ich choroby.

Andrzej R., lat: 46, Łódź

BioMarine® stosuję, bo jestem chora na raka. Bardzo dotkliwie odczuwałam spadek odporności. Wcześniej stosowany preparat nie dawał pozytywnych efektów, więc 2 lata temu sięgnęłam po BioMarine®. Moja odporność zwiększyła się – rzadziej choruję, a antybiotyku lekarz nie przepisał mi już od kilku miesięcy. Spadł mi poziom cholesterolu i trójglice-rydów i pierwszy raz mam w normie HDL i LDL. Poza tym zniknęła łuszczyca i alergia mniej dokucza. Preparat biorę po 4 miesiące 3×2 kaps., potem 2 miesiące przerwy i tak stale. Będę brać BioMarine® dopóki żyję.

Grażyna Ż., lat 51, Kuźnia Raciborska

 

  Układ odpornościowy

Układy odpornościowy i krwiotwórczy (szpik kostny, śledziona, wątroba, węzły chłonne) tworzą systemy ochrony i regeneracji organizmu człowieka. Produkują cenne komórki macierzyste, z których powstaje 100% komórek odpornościowych, czerwonych krwinek, płytek krwi i substancji niszczących patogeny. Ich fizjologiczna budowa decyduje o ich funkcjach, a te o skuteczności działania systemu odpornościowego.

 

  System odpornościowy

Układ odpornościowy wytwarza niezwykle skomplikowany mechanizm – system odpornościowy. Stanowi on najsilniejszą ochronę zdrowia i życia organizmu człowieka. Potrafi pokonać każdy patogen, a pozbawiony kontroli zaatakować powodując wiele nieuleczalnych chorób jak np. alergie. Dlatego uruchomienie jego mechanizmu autoregulacji będzie decydowało o jego sile i naszym zdrowiu. Do tego potrzebuje oczywiście odpowiednich fizjologicznych substancji budulcowych. Do najbardziej przebadanych należą alkilogilcerole, skwalen, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3. Układ odpornościowy może je jednak wykorzystać w pełni, gdy substancje te otrzymuje w postaci odpowiedniego źródła.

 

  System przeciwzapalny

Sprawne działanie systemu przeciwzapalnego organizmu człowieka jest niezmiernie ważne zarówno w profilaktyce, jak i w walce z chorobami nowotworowymi.

Przewlekły stan zapalny może być czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju chorób nowotworowych. Stan zapalny sprzyja wydzielaniu przez chorą tkankę wielu substancji takich jak TNF, IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-18 MMP-9, VEGF a te oddziaływując długotrwale na komórki organizmu człowieka mogą stymulować ich nadmierne namnażanie, promować niekontrolowaną angiogenezę, zaburzać proces apoptozy i sprzyjać przerzutowości3.

Aby organizm mógł szybko i skutecznie wygaszać stany zapalne musi być regularnie zaopatrywany w odpowiednie ilości substancji będących budulcem systemu przeciwzapalnego. Takimi właśnie substancjami są nnkt* EPA + DHA omega-3.

To z nich komórki organizmu produkują najsilniejsze naturalne substancje przeciwzapalne: rezolwiny, protektyny, marezyny. Ich odpowiednie ilości powodują wygaszenie stanów zapalnych zwiększając poziom ochrony organizmu.

 

  System przeciwzapalny cd.

Organizm z dostarczonych w diecie nnkt* EPA + DHA omega-3 produkuje rezolwiny i protektyny – niezwykłe naturalne substancje przeciwzapalne, mające m.in. zdolności do wygaszania aktywnych stanów zapalnych czy ograniczania nadmiernej krzepliwości krwi. Rezolwiny i protektyny powstałe z nnkt DHA omega-3 będąc najsilniejszymi induktorami wygaszenia procesu zapalnego, tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych.

Z nnkt EPA omega-3 produkowane są również: rezolwiny i słabsze lipoksyny. W wyniku przemian kwasu EPA omega-3 powstają słabsze substancje prozapalne niż w przypadku szlaku omega-6: leukotrieny serii 5 (LTE5, LTB5), prostaglandyny serii 3 (PGD3, PGE3, PGI3, PGF3) oraz tromboksan (TXA3). Odpowiednie ilości tych związków powodują w efekcie wygaszanie stanów zapalnych. Z kwasu DHA powstają związki silnie przeciwzapalne takie jak: rezolwiny, protektyny i marezyny. W wyniku przemian kwasu DHA omega-3 powstają rezolwiny serii D, neuroprotektyna D1 i marezyna. Odpowiednie ilości tych związków powodują wygaszanie stanów zapalnych oraz zapewniają neuroprotekcję komórkom układu nerwowego.

 

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, kw.tł. EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej.

  Efekty systemu

Aktywacja fizjologicznych procesów prowadzących do śmierci komórek nowotworowych przez system odpornościowy organizmu człowieka.

Silne i sprawne komórki odpornościowe są podstawą skuteczności każdej terapii, a w szczególności terapii onkologicznej. Nowotwór to mutacja genów przekształcająca zdrową komórkę w komórkę nowotworową. Powstała komórka całkowicie zatraca swoje właściwości, przestaje pełnić swoje funkcje, namnaża się w niekontrolowany sposób, staje się agresywna i niszczy zdrowe komórki znajdujące się w jej sąsiedztwie. Organizm stara się eliminować takie komórki. Proces ten odbywa się za pomocą układu odpornościowego obejmującego wyspecjalizowane białe krwinki takie jak limfocyty T, makrofagi oraz komórki NK.

Są one bowiem w stanie rozpoznawać i niszczyć komórki rakowe nie dopuszczając w ten sposób do rozwoju nowotworu. Jeśli układ odpornościowy jest silny i działa sprawnie to skutecznie niszczy powstałe zmutowane komórki już we wczesnym stadium. Dzięki temu ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jest dużo mniejsze. Jeśli odporność jest osłabiona ryzyko takie znacznie wzrasta. Alkiloglicerole i skwalen w styczności z komórkami nowotworowymi nasilają opsonizację i peroksydację ich błony komórkowej oraz przenikanie chemioterapeutyków. Zdrowe komórki organizmu człowieka wbudowując w swoje struktury alkiloglicerole zmniejszają skutki uboczne radioterapii, redukują uszkodzenia popromienne i wydłużają okres przeżycia.

 

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Grono ekspertów Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się oni ogromnym zaufaniem naszych klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę otrzymujesz absolutnie bezpłatnie.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30

zadzwoń do nas: 801 00 25 50, tel. kom. 42 680 03 33 wejdź na czat »

 

  Literatura

 1. Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008-2030): a population-based study. Bray F, Jemal A, Grey N, Ferlay J, Forman D.Lancet Oncol. 2012 Aug;13(8):790-801.
 2. Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina. P. Lewkowicz, H. Tchórzewski, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 198, 353.
 3. Resolution of inflammation as a novel chemopreventive strategy. Lee HN, Na HK, Surh YJ.Semin Immunopathol. 2013 Mar;35(2):151-61.
 4. n-3 polyunsaturated fatty acids: the potential role for supplementation in cancer. Murphy RA, Mourtzakis M, Mazurak VC. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2012 May;15(3):246-51.
 5. Omega-3 fatty acids and cancers: a systematic update review of epidemiological studies. Gerber M. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S228-39.
 6. Reduced mortality in cancer after administration of alkoxyglycerols. Brohult A,et al. Acta. Obstet Gynecol Scand. 65:779-785:1986
 7. The possible role of squalene as a protective agent in sebum. H. Sobel, J. Marmorston, Cancer Res. 1955
 8. Squalene and its potential clinical uses. G.S. Kelly, Alternative Medicine Review 1999, 4 (1) 29 – 36
 9. In vitro cytoprotective activity of squalene on a bone marrow versus neuroblastoma model of cisplatin-induced toxicity: implications in cancer
 10. chemotherapy. B. Das, European Journal of Cancer 39: 2556 – 2565, 2003 10. Project EuroDISH – Study on the need for food and health research infrastructures.
 11. Powikłania kardiotoksyczne leczenia choroby nowotworowej u dzieci Janina Aleszewicz-Baranowska, Jan Ereciński Choroby Serca i Naczyń 2006, tom 3, nr 3, 156–159
 12. Effect of high doses of shark liver oil supplementation on T cell polarization and peripheral blood polymorphonuclear cell function. Lewkowicz P, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz N, Tchórzewski H. Pol Merkur Lekarski. 2005 Jun;18(108):686-92
 13. Poprawa parametrów klinicznych u pacjentów z łuszczycą. Dr n. med. A. Markowski, Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej
 14. The effect of alcoxyglycerols, squalene and n-3 fatty acid on some innate immunity parameters in healthy people. Henryk T, Ewa G, Małgorzata B, Przemysław L. Pol Merkur Lekarski. 2005 Mar;18(105):303-6.
 15. Modification of innate immunity in humans by active components of shark liver oil. Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Pol Merkur Lekarski. 2002 Oct;13(76):329-32.
 16. Rola alkilogliceroli, skwalenu i wielonienasyconych kwasów omega 3 w zwalczaniu infekcji bakteryjnych – modyfikacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności. P. Lewkowicz, N. Lewkowicz, E. Głowacka, M. Banasik, H. Tchórzewski. Problemy terapii monitorowanej. t. 13, nr 4, 2002.
 17. Czy olej z wątroby rekina tasmańskiego ma wpływ na nieswoistą odporność przeciwinfekcyjną u chorych na cukrzycę typu 2? Z. Trojanowski, L. Markuszewski, L. Pawlicki, I Klinika Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi.
 18. The assessment of the effectiveness of the shark liver oil in recurrent aphthous stomatitis treatment: clinical and immunological studies. Gurańska N, Lewkowicz P, Urbaniak B, Banasik M, Głowacka E, Lauk-Puchała B, Peterson R, Tchórzewski H. Pol Merkur Lekarski. 2001 Sep;11(63):233-8.
 19. Cancer Atlas, 2006
 20. Krajowa Baza Danych Nowotworowych
 21. Effects of a fish oil containing lipid emulsion on plasma phospholipid fatty acids, inflammatory markers, and clinical outcomes in septic patients: a randomized, controlled clinical trial. Barbosa VM, Miles EA, Calhau C, Lafuente E, Calder PC. Crit Care. 2010;14(1):R5.
 22. Wigmore J etal., The effect of polyunsaturated fatty acids on progress of cachexia in patients with pancreatic cancer. Nutrition (1996) 12: 27-30.
 23. Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina. P. Lewkowicz, H. Tchórzewski, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 198, 353.
 24. Statistics and Information Department, Minister’s Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare.
 25. Enhancement of natural killer cell activity in healthy subjects by Immulina®, a Spirulina extract enriched for Braun-type lipoproteins. Nielsen CH, Balachandran P, Christensen O, Pugh ND, Tamta H, Sufka KJ, Wu X, Walsted A, Schjørring-Thyssen M, Enevold C, Pasco DS. Planta Med. 2010 Nov;76(16):1802-8.
 26. Fucoidan Inhibits the Growth of Hepatocellular Carcinoma Independent of Angiogenesis. Cong Zhu, Rui Cao,Shuang-Xia Zhang, Ya-Nan Man,and Xiong- ZhiWu, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 692549, 7 pages
 27. Fatty acids modulation of MCF-7 human brest cancer cell proliferation, apoptosis and differentiation. Chamras H, Ardashian A,Heber D, Glaspy JA. J.Nutr. Biochem. 2002 Dec;13(12):711-716
 28. Reduced breast cancer mortality among fishermen’s wives in Norway. Cancer Causes Control. Lund E, Bonaa KH. 1993 May;4(3):283-7.
 29. Marine fatty acid intake is associated with breast cancer prognosis. Patterson RE, Flatt SW, Newman VA, Natarajan L, Rock CL, Thomson CA, Caan BJ, Parker BA, Pierce JP. J Nutr. 2011 Feb;141(2):201-6. Epub 2010 Dec 22.
 30. Witte Dietary omega-3 fatty acids, cyclooxygenase-2 genetic variation, and aggressive prostate cancer risk. Clin Cancer Res. Vincent Fradet, Iona Cheng, Graham Casey, John S. 2009 Apr 1;15(7):2559-66.
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top