Fizjologiczne działanie organizmu w kardiologii.

  Wyniki badania – zawał serca

Autoregulacja parametrów lipidowych, wydolności wieńcowej i stanów zapalnych po zastosowaniu interwencji żywieniowej BioMarine® i BioCardine®Omega-3.

Wyniki po 52 tygodniach terapii
Parametr Leczenie standardowe 
S* 46 pacjentów
Leczenie standardowe + MCS** 31 pacjentów Różnica
Ocena wydolności wieńcowej (MET)     5,83 ↑ 5,2%     6,87
P=0,037
  ↑ 13,9% +2%
Cholesterol cał. (TC) 166,51 ↓ 19% 158,07 ↓ 17% +6,5%
Cholesterol HDL   46,12 ↑ 5,5%   43,33 ↑ 12% +25%
Cholesterol LDL 103,34 ↓ 21%   94,54 ↓ 46% +30%
Trójglicerydy (TG) 128,24 ↓ 8%   85,32 ↓ 38% +51%
hs-CRP     11,85 ↓ 18%     4,45 ↓ 69% +8,7%

*S – grupa kontrolna stosująca tylko leczenie standardowe, *MCS – grupa badana stosująca leczenie standardowe i żywność medyczną

W konsekwencji poprawa kondycji organizmu przełożyła się na zmniejszenie ilości powtórnych incydentów wieńcowych, w tym na spadek śmiertelności.

Koro, PTCA, CABG 11 5
AMI 2 2
ZGONY wieńcowe 4 1

Efekty takie wytwarza organizm gdy otrzymuje substancje budulcowe układów krążenia, odpornościowego, nerwowego, krwiotwórczego i systemu przeciwzapalnego.

Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz.

 

  Wyniki badania – hipercholesterolemia

Badanie przeprowadzone na Oddziale Kardiologicznym Uniwersytetu w Pensylwanii (USA). 70 pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu (parametry wejściowe: TC > 230 mg/dl, LDL-C > 150 mg/dl) podzielonych na 2 grupy. Pacjenci z grupy kontrolnej stosowali statynę (simvastatynę 40 mg/dziennie). Pacjenci z grupy badanej stosowali 3,8 g nnkt* EPA + DHA omega-3 (BioCardine®Omega-3) + 600 mg ekstraktu z czerwonego ryżu przez 12 tygodni.

lek. med. David J. Becker i współ. Mayo Clin Proc.July 2008;83(7):758-764

Zobacz publikację »

 

  Wnioski

Zgodnie z powyższymi wynikami znacznie korzystniejsza regulacja analizowanych parametrów obserwowana była w przypadku pacjentów, u których leczeniu farmakologicznemu towarzyszyła interwencja żywieniowa. Wyniki obu badań wyraźnie pokazują, że uzyskane w ten sposób efekty są konsekwencją poprawy budowy serca i układu krążenia oraz uruchomienia prawidłowych przemian metabolicznych. Właściwe żywienie powinno zawsze stanowić podstawę skutecznej profilaktyki i terapii leczniczej, gdyż gwarantuje uzyskanie efektów nieosiągalnych w inny sposób np. produkcji przez organizm silnych substancji przeciwzapalnych: rezolwin i protektyn, czy ograniczenie skutków ubocznych działania leków.

 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3 i BioMarine®, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Dyslipidemia

Stosowanie nnkt* EPA + DHA omega-3 jest bardzo wskazane w stanach zaburzeń gospodarki lipidowej. Badania kliniczne wykazały, że przyjmowanie nnkt* EPA + DHA omega-3 powoduje1:

 • spadek podwyższonego poziomu TG nawet o 38 %
 • spadek cholesterolu LDL o 46 %
 • wzrost cholesterolu HDL o 12 %

Ponadto udowodniono, że spożywanie nnkt EPA + DHA omega-3 zmienia lipidową strukturę lipoproteiny LDL przez co staje się ona mniej miażdżycogenna oraz zwiększa średnicę cząsteczki HDL przez co zyskuje ona silniejsze funkcje ochronne.2

Skuteczna dzienna dawka nnkt* EPA + DHA omega-3 dla osób z zaburzeniami poziomu lipidów wynosi 3 g.

 

  Nadciśnienie

Nnkt* EPA + DHA omega-3 powinny być przyjmowane przez osoby z nadciśnieniem tętniczym w celu regulacji ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także w celu poprawy tak zwanej „pracy naczyń” oraz zwiększania ich elastyczności.

Badania kliniczne wskazują, że suplementacja diety nnkt* EPA + DHA omega-3 u osób z nadciśnieniem i otyłością skutecznie pozwala obniżyć wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio nawet o 6 mm Hg i 4 mm Hg.

Dodatkowo, przyjmowanie nnkt* EPA + DHA omega-3 poprawia zdolności rozkurczania się naczyń krwionośnych pod wpływem wzrastającego ciśnienia (FMD) oraz zwiększa ich elastyczność nawet o 20 %.

Skuteczna dzienna dawka nnkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów z nadciśnieniem wynosi 4 g.

 

  Arytmia serca

Spożywanie nnkt* EPA + DHA omega-3, jak potwierdziły badania naukowe przyczynia się do regulacji elektrycznej pracy serca przez co jest niezbędnym składnikiem diety osób z zaburzeniami arytmicznymi serca.

Dzięki wbudowywaniu się tych substancji w błonę kardiomiocytów osiągany jest stan, w którym zahamowana zostaje depolaryzacja częściowo pobudzonych już komórek, dzięki czemu ograniczony zostaje mechanizm nadmiernego i nieregularnego skurczu serca.

Badania kliniczne udowodniły, że przyjmowanie nnkt* EPA + DHA omega-3 ogranicza aż o 45% ryzyko tzw nagłych śmierci sercowych, których główną przyczyną są arytmie komorowe.

Skuteczna dzienna dawka nnkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów z zaburzeniami arytmicznymi serca wynosi 2-3 g.

 

  Agregacja płytek

Nawet 40 % pacjentów stosujących leki przeciwpłytkowe (np. aspirynę) może wykazywać tzw aspirynooporność przez co przyjmowanie ich może w ogóle nie wpływać lub oddziaływać w bardzo małym stopniu na ograniczanie nadmiernej aktywności płytek krwi.

Najnowsze badania naukowe udowodniły, że przyjmowanie 2,4 g nnkt* EPA + DHA omega-3 z aspiryną przywraca skuteczność działania leku i zwiększa efektywność terapii przeciwzakrzepowej i przeciwzawałowej.

Wykazano również, że nnkt* EPA + DHA omega-3 minimalizują skutki uboczne działania aspiryny (samoistne krwawienia, uszkodzenia śródbłonka, wrzody błony śluzowej żołądka).

Skuteczna dzienna dawka nnkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe wynosi 2,5 g.

Ważne: jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe poinformuj lekarza o ilości spożywanych nnkt* EPA + DHA omega-3 tak aby mógł odpowiednio dostosować terapię leczniczą.

 

  Cukrzyca

Efekt stosowania 3 g nnkt EPA + DHA omega-3 przez 6 miesięcy w oporności insulinowej i wpływ na poziom lipidów osocza20.

Wyższe stężenie we krwi nnkt* EPA + DHA omega-3 jest powiązane z mniejszym nawet o 20% ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 17, 18. U osób z już rozwiniętym schorzeniem wyższe stężenie tych substancji we krwi jest powiązane z lepszą insulinowrażliwością tkanek i mniejszym stężeniem glukozy19.

Nnkt* EPA + DHA omega-3 w walce z cukrzycą:

 • oddziałują na geny (np. GLUT1),
 • bezpośrednio wpływają na zwiększenie insulinowrażliwości komórek poprzez receptory (GPR120), zmianę płynności błony, stymulację produkcji adipokin przez komórki tkanki tłuszczowej (adiponektyna, apelina, wisfatyna),
 • poprawiają zdolność komórek mięśniowych, do pobierania glukozy w obecności insuliny – stymulują wydzielanie adiponektyny wpływającej na przemiany glukozy,
 • adiponektyna reguluje przemiany tłuszczowe – jej wzrost powoduje zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej,
 • umożliwiają komórkom tłuszczowym wydzielanie leptyny – hormonu regulującego apetyt (walczy z otyłością).

Badania kliniczne z zastosowaniem nnkt* EPA + DHA omega-3 pokazują wymierne korzyści płynące z ich stosowania przez pacjentów z cukrzycą 2 typu.

 

  Stan zapalny

Stan zapalny powstaje w wyniku uruchomienia kaskady przemian niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA) omega-6 i produkcji mediatorów prozapalnych (5 prostaglandyn, 5 leukotrienów, 2 tromboksany, 4 lipoksyny). Sprzyja on wydzielaniu wielu substancji prozapalnych: IL-1, IL-6, TNF-?, LTB-4, PGE-2. Jest to podstawowa informacja, która pozwala uruchomić organizmowi procesy obronne i naprawcze zwalczające chorobę. Poziom substancji prozapalnych jednak bardzo łatwo wymyka się z pod kontroli, szczególnie gdy do organizmu dostarczane są nadmierne ilości niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA). Przedłużający się stan zapalny powoduje nasilenie objawów chorobowych i wydłużenie trwania samej choroby.

 

  Homeostaza

Każdy organizm dąży do równowagi i aby ją osiągnąć musi otrzymywać fizjologiczne substancje budulcowe w odpowiednich ilościach i proporcjach. Dzięki temu usuwa przyczyny powstawania chorób, a nie tylko ich efekty. Każda terapia lecznicza wzmocniona naturalną aktywacją mechanizmów obronnych organizmu człowieka jest bardziej skuteczna i bardziej efektywna. Siła działania organizmu w efekcie prawidłowego budowania substancjami fizjologicznymi jest wolna od skutków ubocznych i działań niepożądanych.

 

  nnkt* EPA + DHA omega-3

Serce i układ krążenia to kluczowe struktury organizmu człowieka. Od ich sprawności działania zależy nasze zdrowie i życie.

Nnkt* EPA + DHA omega-3 zaliczają się do jednych z najważniejszych fizjologicznych substancji budulcowych, absolutnie niezbędnych do prawidłowej budowy serca i układu krążenia co przedstawiają poniższe fakty naukowe:

 • są fizjologicznym budulcem komórek organizmu człowieka, gdyż wbudowują się w błony komórkowe wszystkich komórek, zmieniając korzystnie ich strukturę lipidową z nasyconej na nienasyconą,
 • są bezpośrednio wykorzystywane przez organizm do aktywowania wielu enzymów, a w efekcie wielu ważnych szlaków metabolicznych (cykl komórkowy, adipogeneza, wytwarzanie i przesyłanie sygnałów komórkowych)
 • są prekursorem do wytwarzania ważnych związków, w tym substancji o działaniu przeciwzapalnym (eikozanoidów)
 • są wykorzystywane w regulacji ekspresji ponad 1040 genów odpowiedzialnych za procesy zapalne i miażdżycowe
 

  Co powstaje z nnkt EPA omega-3

Tylko obecność w organizmie nnkt EPA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję substancji przeciwzapalnych (rezolwiny, lipoksyny) i słabo prozapalnych (prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny). Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Nnkt EPA omega-3 konkuruje o enzym COX z nnkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 

  Co powstaje z nnkt DHA omega-3

Tylko obecność w organizmie nnkt DHA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję przeciwzapalnych rezolwin serii D, protektyn czy marezyn. powyższych substancji. Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Nnkt DHA omega-3 tak jak EPA konkuruje o enzym COX z nnkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 

  System przeciwzapalny

System przeciwzapalny powstaje po to aby organizm mógł szybko i skutecznie wygaszać stany zapalne. Regularnie zaopatrywany w odpowiednie ilości nnkt* EPA + DHA omega-3 jest w stanie to osiągnąć. Po dostarczeniu do systemu przeciwzapalnego stosownych ilości nnkt EPA + DHA omega-3, konkurują one o enzym cyklooksygenazę (COX) z nnkt AA omega-6. Wzrost stężenia nnkt EPA + DHA omega-3 powoduje spadek dostępności nnkt arachidonowego omega-6 dla enzymu w wyniku czego następuje hamowanie kaskady jego przemian i powstających w jej wyniku metabolitów prozapalnych. Następuje wzrost produkcji pochodnych nnkt* EPA + DHA omega-3, powstaje: 5 prostaglandyn serii 3, 5 leukotrienów serii 5, 2 tromboksany serii 3 i 5 lipoksyn serii 5o słabszych właściwościach prozapalnych oraz14 rezolwin, 2 protektyny i marezyny o silnych właściwościach przeciwzapalnych, czyli razem minimum 33 niezastąpione produkty obronno-ochronne organizmu. NNKT EPA + DHA omega-3 należy dostarczać z pożywieniem i w postaci żywności medycznej, bo tylko tak dostarczymy je do organizmu w odpowiedniej ilości. Jeżeli nie dostarczymy prawidłowych ilości nnkt EPA+DHA omega-3 nadal będą powstawały produkty przemian nnkt AA omega-6 i nadmiernie wzrośnie stan zapalny oraz przedłuży się proces chorobowy.

 

  Indeks omega-3

Najnowsze badania pokazują, że w populacjach o niskiej zawartości omega-3 w erytrocytach np. w populacji niemieckiej, gdzie indeks omega-3 w erytrocycie = 5% częstość występowania nagłych śmierci sercowych wynosi 150/100 000 osób na rok. W populacjach, w których indeks omega-3 w krwince jest powyżej 9% (np. Japonia) częstość występowania nagłych śmierci sercowych wynosi 7,8/100 000 osób na rok, czyli jest prawie 20 razy niższa.

 

  Miażdżyca naczyń krwionośnych

Nnkt* EPA + DHA omega-3 są niezbędnym składnikiem diety dla pacjentów, u których występują zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych. Spożywanie nnkt* EPA + DHA omega-3 przede wszystkim ogranicza dalszy wzrost blaszki miażdżycowej, a dodatkowo powoduje korzystne zmiany w strukturze obecnej już w naczyniach blaszki.

Badania wykazały, że wnikające do blaszki miażdżycowej nnkt* EPA + DHA przyczyniają się do zmniejszenie nasilenia w niej procesów zapalnych oraz ograniczają napływ leukocytów przez co zwiększa się stabilność blaszki i ogranicza znacznie ryzyko jej pęknięcia.

 

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, kw.tł. EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej.

  Alkiloglicerole

Alkiloglicerole odgrywają ogromną rolę w aktywacji układu immunologicznego, ponieważ są niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu człowieka oraz są naturalne i 100% zgodne z organizmem. Najbogatsze źródła tych niezbędnych organizmowi substancji są dla człowieka niedostępne. Dostarczymy je tylko wtedy, kiedy uzupełnimy naszą dietę żywnością medyczną. Organizm wykorzystując je, działa w pełni swoich możliwości, jest w stanie szybciej wykryć stan zapalny i pojawiającą się chorobę oraz aktywować najsilniejsze systemy obronne (system odpornościowy i przeciwzapalny).

Alkiloglicerole biorą udział w produkcji oraz regulacji aktywności komórek układu immunologicznego: pobudzają hematopoezę, fagocytozę, wzmagają wytwarzanie przeciwciał. Wzrost produkcji PAF zapewniony stałą podażą alkilogliceroli nasila powstawanie (proliferację) i dojrzewanie linii komórek szpiku kostnego, w tym limfocyty, makrofagi, neutrofile, itd.

 

  Odporność w kardiologii

Stosowanie fizjologicznie znaczących ilości nnkt* EPA + DHA omega-3 u pacjentów kardiologicznych jest bardzo korzystne dla funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Jednak niesie ze sobą również możliwość osłabiania pewnych typów reakcji odpornościowych, szczególnie tych obejmujących udział limfocytów Th2. W celu przeciwdziałania spadkom odporności wskazane jest zatem, aby pacjent jednocześnie przyjmował fizjologiczne substancje budulcowe układu odpornościowego – skwalen i alkiloglicerole.

Prawidłowo zbudowany z alkilogliceroli i skwalenu układ odpornościowy uruchamia system odpornościowy, który uzupełnia w działaniu system przeciwzapalny dając w ten sposób organizmowi pełną i skuteczną ochronę.

 

  Wnioski

 • Najwyższą skuteczność profilaktyki zdrowotnej i terapii leczniczej można osiągnąć wyłącznie w wyniku prawidłowej budowy serca i układu krążenia.
 • Jedną z głównych grup substancji budulcowych serca i układu krążenia są nnkt EPA i DHA omega-3, których minimalna skuteczna ilość wynosi 2 gramy dziennie.
 • Ich niedobory lub próba zastąpienia skutkuje zwiększeniem ryzyka zaburzeń w działaniu organizmu, powstawania i rozwoju chorób oraz skrócenia życia człowieka.
 • Stosowanie standardów żywieniowych jest podstawą skuteczności profilaktyki zdrowotnej i terapii leczniczej bo prawidłowo zbudowany organizm uruchomi własne systemy ochronne i regeneracyjne.
 

  Statystyki kardiologiczne

W Polsce zachorowalność na choroby serca i układu krążenia stale wzrasta pomimo zwiększających się co roku nakładów na służbę zdrowia.

Wzrost liczby zachorowań przekłada się również na zwiększoną liczbę zgonów z przyczyn kardiologicznych, która według najnowszych danych wynosi 46%. Liczba osób dotkniętych różnymi chorobami kardiologicznymi jest bardzo wysoka:

 • 8,0 mln – osób choruje na nadciśnienie,
 • 1,3 mln – osób choruje na miażdżycę,
 • 2,5 mln – osób choruje na cukrzycę II typu, która jest ściśle związana z chorobami układu krążenia,
 • 1,5 mln – osób corocznie jest leczonych kardiologicznie

Większość chorób kardiologicznych można zaliczyć do grona tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn ich rozwoju jest złe odżywianie, które prowadzi do powstawania stanów zapalnych w organizmie oraz do zaburzeń odporności.

 

  Oleje rybie to dla organizmu człowieka, niezwykle wartościowa żywność.

BioMarine®Medical to jedyna opatentowana kompozycja trzech najwyższej, jakości olejów rybich:

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych z Morza Tasmana (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni sardynek i sardeli z południowego Oceanu Spokojnego (BioCardine®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy z Morza Norweskiego (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Grono ekspertów Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się oni ogromnym zaufaniem naszych klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę otrzymujesz absolutnie bezpłatnie.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:30

zadzwoń do nas: 801 00 25 50, tel. kom. 42 680 03 33 wejdź na czat »

 

  Literatura

 • Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. E. Sygnowska, A. Waśkiewicz, J. Głuszek, M. Kwaśniewska, U. Biela, K. Kozakiewicz, T. Zdrojewski, S. Rywik Kardiologia Polska tom 63 Supl. 4 / 2005
 • Omega-3 fatty acids vs. cardiac disease–the contribution of the omega-3 index. Von Schacky C.Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2010 Feb 25;56(1):93-101
 • Intake of fish and n3 fatty acids and risk of coronary heart disease among Japanese: the Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort I. Iso H, Kobayashi M, Ishihara J, Sasaki S, Okada K, Kita Y, Kokubo Y, Tsugane S; JPHC Study Group.Circulation. 2006 Jan 17;113(2):195-202.
 • Prescription omega-3 fatty acids and their lipid effects: physiologic mechanisms of action and clinical implications. Bays HE, Tighe AP, Sadovsky R, Davidson MH.Expert Rev Cardiovasc Ther. 2008 Mar;6(3):391-409.
 • Hsu HC, Lee YT, Chen MF. Effect of n-3 fatty acids on the composition and binding properties of lipoproteins in hypertriglyceridemic patients. Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71(1):28-35.
 • Bell JD, Barnard ML, Parkes HG, Thomas EL, Brennan CH, Cunnane SC, Dagnelie PC. Effects of n-3 fatty acids on the NMR profile of plasma lipoproteins. J Lipid Res. 1996 Aug;37(8):1664-74.
 • Eicosapentaenoic acid (EPA) from highly concentrated n-3 fatty acid ethyl esters is incorporated into advanced atherosclerotic plaques and higher plaque EPA is associated with decreased plaque inflammation and increased stability. Cawood AL, Ding R, Napper FL, Young RH, Williams JA, Ward MJ, Gudmundsen O, Vige R, Payne SP, Ye S, Shearman CP, Gallagher PJ, Grimble RF, Calder PC. Atherosclerosis. 2010 Sep;212(1):252-9
 • Mori T.A., Bao D.Q., Burke V., Puddey I.B., Beilin L.J.: Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid lowers ambulatory blood pressure and heart rate in humans. Hypertension 1999; 34: 253-260.N-3 polyunsaturated fatty acids early supplementation improves ultrasound indices of endothelial function, but not through NO inhibitors in patients with acute myocardial infarction: N-3 PUFA supplementation in acute myocardial infarction. Haberka M, Mizia- Stec K, Mizia M, Janowska J, Gieszczyk K, Chmiel A, Zahorska-Markiewicz B, Gąsior Z. Clin Nutr. 2011 Feb;30(1):79-85.
 • Fish oil supplementation improves endothelial function in normoglycemic offspring of patients with type 2 diabetes. Rizza S, Tesauro M, Cardillo C, Galli A, Iantorno M, Gigli F, Sbraccia P, Federici M, Quon MJ, Lauro D. Atherosclerosis. 2009 Oct;206(2):569-74.
 • GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplemantation with n-3 polyunsatured fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico. Lancet 1999; 354: 447-55
 • Treatment of aspirin-resistant patients with omega-3 fatty acids versus aspirin dose escalation. Lev EI, Solodky A, Harel N, Mager A, Brosh D, Assali A, Roller M, Battler A, Kleiman NS, Kornowski R. J Am Coll Cardiol. 2010 Jan 12;55(2):114-21
 • II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Aodzi. ZespóA‚ badawczy: Prof. dr hab. med. Maria KrzemiA„ska-PakuA‚a, dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz WcisA‚o, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz.
 • Becker DJ, Gordon RY, Morris PB, Yorko J, Gordon YJ, Li M, Iqbal N. Simvastatin vs therapeutic lifestyle changes and supplements: randomized primary prevention trial. Mayo Clin Proc. 2008 Jul;83(7):758-64.
 • Tuleta I, Bauriedel G, Hasenbank I, Andrié R, Pabst S, Nickenig G, Skowasch D. Antiplatelet effects of n-3 polyunsaturated fatty acids compared with aspirin: a pilot study with whole-blood aggregometry. Thromb Res. 2009 Dec;124(6):724-6.
 • Lev EI, Solodky A, Harel N, Mager A, Brosh D, Assali A, Roller M, Battler A, Kleiman NS, Kornowski R.Treatment of aspirin-resistant patients with omega-3 fatty acids versus aspirin dose escalation. J Am Coll Cardiol. 2010 Jan 12;55(2):114-21.
 • Fish, shellfish, and long-chain n-3 fatty acid consumption and risk of incident type 2 diabetes in middle-aged Chinese men and women. Villegas R, Xiang YB, Elasy T, Li HL, Yang G, Cai H, Ye F, Gao YT, Shyr Y, Zheng W, Shu XO. Am J Clin Nutr. 2011 Aug;94(2):543-51.
 • Plasma omega-3 fatty acids and incident diabetes in older adults. Djoussé L, Biggs ML, Lemaitre RN, King IB, Song X, Ix JH, Mukamal KJ, Siscovick DS, Mozaffarian D. Am J Clin Nutr. 2011 Aug;94(2):527-33. Increased plasma n-3 polyunsaturated fatty acid is associated with improved insulin sensitivity in type 2 diabetes in China. Huang T, Wahlqvist ML, Xu T, Xu A, Zhang A, Li D. Mol Nutr Food Res. 2010 May;54 Suppl 1:S112-9
 • Effects of n-3 PUFA on insulin resistance after an oral fat load Giuseppe Deros, Arrigo F.G. Cicero, Elena Fogari, Angela D’Angelo, Aldo Bonaventura, Pamela Maffioli European Journal of Lipid Science and Technology Volume 113, Issue 8, pages 950–960, August 2011
 • Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina. N.Lewkowicz, P.Lewkowicz. A.Kurnatowska, H.Tchórzewski, Pol. Merk.Lek.2006,XX,191,598.
 • Immunomodulation by dietary long chain omega-3 fatty acids and the potential for adverse health outcomes. Fenton JI, Hord NG, Ghosh S, Gurzell EA. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Nov-Dec;89(6):379-90, Bioavailability of long-chain omega-3 fatty acids. Schuchardt JP, Hahn A. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Jul;89(1):1-8
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top